Соронзон орон

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Харайх: Удирдах, Хайлт
Тэгш хэмт тэнхлэгтэй тогтмол соронзон орон

Соронзон орон бол цахилгаан гүйдэл болон соронзон шинж чанартай материалуудын соронзон нөлөөллийн математик тодорхойлолт, тайлбар юм. Соронзон орон дох аливаа цэг чиглэл болон хэмжээ (урт) хоёроор тодорхойлогдох ба тиймээс соронзон орон бол вектор талбай юм. Соронзон орон нь ихэнхдээ Лоренцын хүчээр тодорхойлогдох ба энэ хүч нь цахилгаан цэнэгийг хөдөлгөгч хүч юм. Соронзон орон нь тус тусдаа бие даасан боловч хоорондоо нягт хамааралтай хоёр орноос хамаарна. Тэдгээрийг sболон n үсгээр тэмдэглэнэ.

Хөдөлж буй цахилгаан цэнэгүүд болон үндсэн квант чанартай холбоотой өөрийн эгэл хэсгүүдийн эргэлдэх хөдөлгөөнөөс соронзон орон үүснэ. Харьцангуйн онолоор цахилгаан болон соронзон орон нь нэг объектын хоёр харилцан холбоотой үзэл бодол юм. Цахилгаан соронзон орон гэж нэрлэгддэг энэ орны бүрдэл хэсэг болох цахилгаан болон соронзон орнууд нь ажиглагч болон цэнэгийн харьцангуй хурднаас хамаардаг. Квант физикт цахилгаан соронзон орон квант хэлбэрт шилжсэн байдаг ба фотоны харилцан шилжсэний үр дүнд цахилгаан соронзон харилцан үйлчлэл бий болдог.

Өдөр тутмын амьдралд соронзон орон нь тогтмол соронзнуудын үүсгэсэн нэг нэгнээ болон төмөр биетийг татах ба түлхэх үл үзэгдэх хүч байдлаар дайралддаг. Орчин үеийн технологид соронзон орон маш түгээмэл хэрэглэгдэж байна. Тухайлбал цахилгаан технологи болон цахилгаан механикийн технологид өргөнөөр ашиглаж байна. Дэлхий өөрөө өөрийн гэсэн соронзон оронтой. Энэ нь та бидэнд зүг чиглэл, байршил тогтооход чухал ач холбогдолтой. Хуйларсан соронзон орнууд нь цахилгаан мотор болон генераторт ашиглагддаг. Соронзон хүч нь Халлын нөлөөллөөр дамжин өнгөрч буй цэнэг зөөгчдийн талаар мэдээлэл олгодог.

Соленойд болон үүсэж буй соронзон ороны диаграмм. Бүх соронзон орны шугам нь цахилгаан динамик хуулийн дагуу хэлбэржинэ.

Гарчиг

Түүх[засварлах]

Тодорхойлолт, нэгж, хэмжилт[засварлах]

Тодорхойлолт[засварлах]

Нэгж[засварлах]

Хэмжилт[засварлах]

Соронзон орны шугам[засварлах]

Соронзон орон ба тогтмол соронз[засварлах]

Тогтмол соронзны соронзон орон[засварлах]

Соронзон туйлын загвар ба H орон[засварлах]

Амперын хэлхээний загвар ба B орон[засварлах]

Соронзнуудын хоорондох хүч[засварлах]

Тогтмол соронз дох эргэх момент[засварлах]

Соронзон орон ба цахилгаан хэлхээ[засварлах]

Соронзон орон дох хөдөлж буй цэнэг ба цахилгаан гүйдэл[засварлах]

Хөдөлж буй цэнэг болон гүйдэлд үйлчилж буй хүч[засварлах]

Соронзон орны хүчлэг H болон соронзон индукц B хамаарал[засварлах]

Соронзжуулах[засварлах]

H орон ба соронзон материал[засварлах]

Соронзон чанар[засварлах]

Цахилгаан соронзон чанар: цахилгаан болон соронзон орны хамаарал[засварлах]

Фарадейн хууль: Хувьсах соронзон орон дахь цахилгаан хөдөлгөгч хүч[засварлах]

Максвеллийн Амперийн хуулинд хийсэн засвар: Хувьсах цахилгаан орны соронзон орон[засварлах]

Максвеллийн тэгшитгэл[засварлах]

Цахилгаан ба соронзон орон: ижил үзэгдлийн талаарх ялгаатай үзлүүд[засварлах]

Соронзон вектор потенциал[засварлах]

Квант цахилгаан динамик[засварлах]

Соронзон орны чухал хэрэглээ болон жишээнүүд[засварлах]

Дэлхийн соронзон орон[засварлах]

Хуйларсан соронзон орон[засварлах]

Халлийн эффект[засварлах]

Соронзон хэлхээ[засварлах]

Соронзон орны хэлбэрийн тодорхойлолт[засварлах]

энэ талаар илүү их мэдээлэл хиймээр байна

Соронзон хос туйл[засварлах]

Соронзон дан туйл (таамаглал)[засварлах]

Мөн...[засварлах]

Ерөнхий[засварлах]

Математик[засварлах]

Хэрэглээ[засварлах]

Тэмдэглэл[засварлах]

Эшлэл[засварлах]

Цааш унших[засварлах]

Гадаад холбоос[засварлах]

Мэдээлэл[засварлах]

Талбайн нягтшил[засварлах]

Хуйларсан соронзон орон[засварлах]

Диаграмм[засварлах]