Статик цахилгаан

Статик цахилгаан

Статик цахилгаан гэдэг нь объектын гадаргуу дээрх цахилгаан цэнэгийн өсөлтийг хэлнэ. Энэ цахилгаан цэнэг нь газар руу урсах хүртэл эсвэл цэнэгээ хурдан алдах хүртэл объект дээр үлддэг. Цэнэг солилцоо нь янз бүрийн объектыг үрж, салгах зэрэг нөхцөлд тохиолддог. Гадаргуугийн аль нэг нь цахилгааны урсгалд өндөр эсэргүүцэлтэй байх үед л статик цэнэг үлдэнэ. Статик цахилгааны нөлөөг ихэнх хүмүүс мэддэг, учир нь тэд очийг харж, мэдэрч, бүр сонсож чаддаг. Энэ оч нь илүүдэл цэнэгийг саармагжуулах үед үүсдэг. Энэ саармагжуулалт нь илүүдэл цэнэг цахилгаан дамжуулагч руу урсах үед үүсдэг (жишээлбэл, газар руу хүрэх зам). Цэнэглэгдсэн объект нь эсрэг туйлшралтай (эерэг эсвэл сөрөг) илүүдэл цэнэгтэй бүсийн ойролцоо байх үед бусад цэнэгийн урсгал үүсдэг. Статик "цочрол"-ын танил үзэгдэл нь цэнэгийг саармагжуулснаас үүсдэг.

Түүх

Грекийн эрин үед Фалес хуваа цэвэрлэж байхдаа статик цахилгааныг олж мэдэв. Гэвч тухайн үед энэ тал дээр анхаарч, судлаагүй. Тэд зүгээр л ямар нэг зүйлийг үрэх нь татах хүч болдог гэдгийг мэдэж байсан. 17-р зуунд Отто фон Герике анхны үрэлтийн үүсгүүрийг бүтээснээр статик цахилгаан эрчим хүчний судалгааг эхлүүлсэн юм.