Сур элдэх

Сур элдэх гэдэг нь үхрийн ширийг голоос нь 20 см-н диаметртэй дугуй хайчлан авч хаяаад үүний дараа голоос нь тойрулан зүснэ. нас гүйцсэн үринй шир 30 алд сур болдог. зүсэж авсан арьсаа шүүнд хийнэ. шүү гэдэг нь таргад давс хийж эсгээд шүү болох юм. зүссэн ширээ шүүндээ 10-20 хоног хийнэ. үүний дараа ширээ гаргаад хэсэг эврэгээд элдэнэ. сур элдэх олон арга бий.