Сэйгийн хууль

Энэ үзэгдэл нь "нийлүүлэлт өөрийн эрэлтийг бий болгодог" гэдгээрээ алдартай бөгөөд Францын эдийн засагч Жан-Батист Сэйгийн (1767-1832), нэрээр нэрлэжээ.