Сэхээтэн

Сэхээтэн гэдэг нь урлаг, шинжлэх ухаан, нийгэм г.м. чиглэлүүдээр мэргэшсэн боловсролтой бие хүнийг хэлнэ.