Тархмал систем

Тархмал систем (Distributed System) бол бие даасан зүйлүүдийн цогц ба олон төрлийн компьютерын систем нь сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдийг хангах мөн өөр нөөцүүдийн системийг дэмжих боломжтой. Хуваасан нөөцүүд нь тооцооллын хурдыг нэмэгдүүлж , үйл ажиллагаа, өгөгдлийг найдвартай сайн дамжуулах боломжийг олгодог.