Тельфер

Шизүока, Япон улс

Тельфер — (гре. tele - хол; phero - зөөх) ачаа барааг өргөж тээвэрлэх, цахилгаан хөдөлгүүртэй төхөөрөмж (таль).