Jump to content

Термодинамик процессууд

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Термодинамик процесс гэдэгийг термодинамик системийн эхний төлөвөөс эцсийн төлөв хүртэлх энергийн өөрчлөлтөөр тодорхойлох боломжтой. Эхний төлөвөөс эцсийн төлөвт хүрэх процессыг термодинамик хувьсагчуудын аль нэгэн тодорхой хувьсагчийг тогтмол бэхлэх замаар бусад хувьсагчуудаар нь тодорхойлдог. Эдгээр процессуудыг параметрийн хослолоор нь ангилдаг. Ангилал бүрд нэг параметр нь тогтмол учир нөгөө хоёр хувьсагч параметрийн хослолыг авч үздэг.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.