Jump to content

Тогтвортой хөдөө аж ахуй

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Тогтвортой хөдөө аж ахуй гэж одоогийн болон ирээдүй хойч үеийнхний хэрэгцээг хангах чадварыг алдагдуулахгүйгээр хүнс, нэхмэлийн хэрэгцээг хангах гэх мэт тогтвортой арга замаар газар тариалан эрхлэхийг хэлнэ. Энэ нь экосистемийн үйл явцын талаарх ойлголтод үндэслэдэг. Хөдөө аж ахуйн тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх олон арга бий. Тогтвортой хүнсний тогтолцооны хүрээнд хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхдээ уян хатан бизнесийн үйл ажиллагаа, газар тариалангийн дадлагыг хөгжүүлэх нь чухал. Хөдөө аж ахуй нь байгаль орчинд асар их ул мөр үлдээж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлдөг (хүнсний систем нь хүн төрөлхтний хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын гуравны нэгийг бүрдүүлдэг), усны хомсдол, усны бохирдол, газрын доройтол, ойн хомсдол болон бусад үйл явц; эдгээр нь нэгэн зэрэг байгаль орчны өөрчлөлтийг үүсгэснээр уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөж байна. Тогтвортой хөдөө аж ахуй нь хүн болон байгалийн тогтолцоонд хохирол учруулахгүйгээр газар тариалан, мал аж ахуй эрхлэх боломжийг олгодог байгаль орчинд ээлтэй тариалангийн аргуудаас бүрддэг. Эдгээр нь хөрс, ус, биологийн олон янз байдал, хүрээлэн буй орчмын болон голын доорх нөөц, түүнчлэн ферм гэх мэтчилэн хөрш зэргэлдээ газар ажиллаж, амьдарч буй хүмүүст үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх явдал юм. Тогтвортой хөдөө аж ахуйн элементүүд нь пермакультур, хөдөө аж ахуйн ойн аж ахуй, холимог газар тариалан, олон тариалалт, газар тариалангийн нөхөн сэргээлт багтана.