Тойн

Алтан ураг, тайжийн хүү, сахил авч лам болвол тойн лам болдог.