Тойрог эдийн засаг

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Тойрог эдийн засаг гэж юу вэ? Тойрог эдийн засаг (circular economy) гэдэг нь эх үүсвэрийг дахин байршуулж эсвэл дахин ашиглаж, хог хаягдал нь цаашдын үйлдвэрлэлийн орц болдог систем юм. Энэ хөдөлгөөн нь эрчимтэй хотжилт, цаг уурын өөрчлөлт, технологийн дэвшил болон хязгаарлагдсан байгалийн эх үүсвэрийн өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээнээс үүдэлтэй юм.

Тогтвортой ба тойрог эдийн засаг байдлын үр ашиг Глобал түвшинд тойрог эдийн засаг болон сайжруулсан тогтвортой байдлын үр ашиг нь материалын сайжруулалт, шинэ бөгөөд инновацлаг орлогын урсгал, хувьцаа эзэмшигчдийн бэхжүүлсэн харилцаа, брэндийн нэр хүн ба эрсдлийг бууруулах зэргийг багтаана.