Jump to content

Тоормослолтын удаашралт

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Тоормослолтын удаашралт (сөрөг хурдатгал гэж бас нэрлэдэг) гэдэг нь тухайн тээврийн хэрэгсэл хэр зэрэг хүчтэй тоормослохыг хэлнэ. Тээврийн хэрэгслийн тоормослолтын удаашралт өгөгдсөн байрлалд хүрч чадах эсэх нь явах замын гадарга эсвэл төмөр замын үрэлт болон өгсүүр эсвэл уруудалтаас хамааралтай. Тоормослолтын удаашралтын нэгж нь м/сек.

Тоормослолтын дундаж тоормослолтын удаашралт а-г дараах томъёогоор бодож олно:


а = дундаж тоормослолтын удаашралт
v = хурд
s = тоормосны зам

Үүнийг эхний хурд 2 болон үлдэгдэл хурд 1-ээр илэрхийлбэл:

Жишээ: анхны хурд 2 = 20 м/сек, үлдэгдэл хурд 1 = 10 м/сек, тоормосны зам нь s = 100 м бол