Туйл

Дэлхийн туйл (Газарзүйн туйлууд) гэдэг нь Дэлхийн хамгийн хойд, болон хамгийн урд цэгүүд болох