Түгжигдсэн хэрэглэгчдийн нэрс болон IP хаягуудын жагсаалт

Jump to navigation Jump to search
Түгжигдсэн хэрэглэгчийг хайх
Цагийн зааг Бай Цуцлагдана Админыг блоклох Блоклох параметрүүд Шалтгаан
21:45, 4 Дөрөвдүгээр сар 2021 Mirryne (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Billinghurst (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
spam
16:29, 14 Гуравдугаар сар 2021 64.119.21.62 (Яриа) тодорхойгүй Munkhzaya.E (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
машин орчуулга
04:46, 25 Нэгдүгээр сар 2021 Редактор33 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) 04:47, 25 Нэгдүгээр сар 2022
217 өдөр, 12 цаг ба 1 минут left
Munkhzaya.E (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
 
16:29, 11 Аравдугаар сар 2019 Osumelin (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
16:27, 11 Аравдугаар сар 2019 Lindamagdelie (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
16:27, 11 Аравдугаар сар 2019 Evelynjesse (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
16:27, 11 Аравдугаар сар 2019 Robertduvall059 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
16:27, 11 Аравдугаар сар 2019 Catherinemarky (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
16:27, 11 Аравдугаар сар 2019 Milojoshua (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
16:26, 11 Аравдугаар сар 2019 Jhonwick31 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
16:26, 11 Аравдугаар сар 2019 Kerenanna (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
16:25, 11 Аравдугаар сар 2019 Thomsonsamuel (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
16:25, 11 Аравдугаар сар 2019 Honestrajesh (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
16:25, 11 Аравдугаар сар 2019 Hadoops (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
16:25, 11 Аравдугаар сар 2019 Yashugmefar (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
21:21, 10 Аравдугаар сар 2019 Monica chandler (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Praxidicae (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spambot
16:48, 19 Есдүгээр сар 2018 WeldonPalladino (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Munkhzaya.E (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
 
16:47, 19 Есдүгээр сар 2018 SonyaFord2 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Munkhzaya.E (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Утгагүй зүйл/бувтнал оруулсан
16:45, 19 Есдүгээр сар 2018 EdisonPoore9523 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Munkhzaya.E (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
 
10:24, 7 Есдүгээр сар 2018 AndraMull922 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Munkhzaya.E (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Утгагүй зүйл/бувтнал оруулсан
08:03, 7 Есдүгээр сар 2018 DarinD8843250 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Zorigt (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 
01:13, 7 Есдүгээр сар 2018 DerekCamacho76 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Zorigt (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 
01:12, 7 Есдүгээр сар 2018 IsabelleLeach19 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Zorigt (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 
09:10, 10 Наймдугаар сар 2018 BrentGlasgow791 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Munkhzaya.E (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Гадны холбоосууд руу линк оруулж спам үйлдсэн
01:50, 10 Наймдугаар сар 2018 AnthonyMoir946 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Zorigt (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
Гадны холбоосууд руу линк оруулж спам үйлдсэн
13:35, 6 Наймдугаар сар 2018 JonathonWindham (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Zorigt (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 
12:31, 5 Наймдугаар сар 2018 JanellZavala (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Munkhzaya.E (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 
05:09, 31 Долоодугаар сар 2018 StefanieConingha (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Munkhzaya.E (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
 
23:20, 30 Долоодугаар сар 2018 LelandCartwright (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Billinghurst (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
spambot
15:28, 12 Наймдугаар сар 2017 CaroleePrine370748568 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Billinghurst (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
spambot
08:10, 12 Долоодугаар сар 2017 BangaloreEscort565 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Zorigt (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 
12:07, 28 Нэгдүгээр сар 2016 Humaidader (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй MoiraMoira (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Spam (global sysop action): LTA Orangemoody
06:44, 26 Зургаадугаар сар 2014 Somerto 16 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй MoiraMoira (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Cross-wiki issues (global sysop action): see nl:Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Knowle (Crouch, Swale)
15:02, 9 Гуравдугаар сар 2014 Nazi~mnwiki (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Chinneeb (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • Автоматаар түгжихийг хаасан байна.
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
 
19:24, 6 Арваннэгдүгээр сар 2012 Se11d009 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй MF-Warburg (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
spam
05:56, 26 Гуравдугаар сар 2012 Bawal ang Pasaway (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Mathonius (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
Cross-wiki vandalism (global sysop action)
00:22, 28 Хоёрдугаар сар 2012 Glsveta2006 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Liliana-60 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 
11:48, 15 Зургаадугаар сар 2011 Achun1111y (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй MoiraMoira (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
corsswikisockpuppetvandal http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Achun1111y/blockmsg
23:38, 30 Дөрөвдүгээр сар 2011 KLSeyffert (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Lofty abyss (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
09:35, 28 Дөрөвдүгээр сар 2011 Belästigung (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Lofty abyss (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
04:40, 5 Зургаадугаар сар 2010 TheGustavo1997 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Jyothis (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
03:18, 27 Тавдугаар сар 2010 Gu1997 (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Jyothis (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
22:43, 25 Гуравдугаар сар 2010 ANDRESROMA (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Pathoschild (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • и-мэйл түгжигдлээ
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
00:04, 15 Зургаадугаар сар 2009 K. Lastochka~mnwiki (Яриа | оруулсан хувь нэмэр) тодорхойгүй Spacebirdy (Яриа | оруулсан хувь нэмэр)
 • editing (sitewide)
 • бүртгэл үүсгэх явдлыг хаав
 • өөрийн ярианы хуудсыг засварлах боломжгүй байна
crosswiki-vandal/impostor