"Программ хангамжийн инженерчлэл"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
<p>'''1. Төлөвлөлт '''</p>
<ul>
<li>[[Үүргийн дэвтэр]]</li>
<li>[[са+а/ж=love 2011.12.29 учир битүүлэг яриа]]</li>
<li>Арчилгааны дэвтэр (техникийн баримтуудаар баяжуулагдсан, үүргийн дэвтэр)</li>
<li>Зардлын баримжаа (Function-Point-Арга эсвэл COCOMO)</li>

Хажуугийн цэс