"Төхөөрөмж"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
'''Төхөөрөмж''' гэдэг нь орон зайгаарзайн хувьд тусгаарлагдсан зүйлийг нэрлэх дээд нэршил бөгөөд үүнд нэг болон хэд хэдэн бүлгийн нийлбэр байж болдог. Төхөөрөмжөөр ямарваа зүйлийг засварлах, үйлдвэрлэх эсвэл нөлөөлөх боломжтой.<ref>[http://de.thefreedictionary.com/Ger%C3%A4t ''Gerät''] In: ''TheFreeDictionary'', Farlex Inc. </ref><ref>[http://www.dwds.de/?kompakt=1&qu=Ger%C3%A4t ''Gerät''] In: ''Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts.'' Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), 2003</ref><ref>[http://www.zeno.org/Georges-1910/A/Ger%C3%A4t?hl=gerat ''Gerät''] In: Karl Ernst Georges: ''Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch.'' 7. Auflage, Hannover und Leipzig 1910 (Nachdruck Darmstadt 1999), Spalte 1070-1071, Online-Ausgabe des Wörterbuchs im zeno.org-Internetportal</ref>
 
Төхөөрөмж хэмээх дээд нэр томъёоны дотор олон олон төрөл зүйлийгзүйл байх ба үүнд жишээлбэл [[цахилгаан төхөөрөмж]], [[гэр ахуйн төхөөрөмж]], [[хэмжих төхөөрөмж]], [[барилгын төхөөрөмж]], [[аппарат]], [[машин]], [[багаж]], [[радио]] болон [[зурагт]] орно.
 
Төхөөрөмж нь үндсэндээ эд ангийн нийлбэрээснийлбэрүүдээс бүтнэ. Мөн ганц ханганцхан эд хэсгийн бүлэг ч байж болох ба эдгээр нь хоорондоо тодорхой харилцаа байхгүй төхөөрөмжийн бүрдэл ч бас байна. Үүний жишээнд [[компьютер]] орох ба энэ нь тус тусдаа ажиллагаа бүхий хоорондоо харилцаатай [[Компьютерийн дагалдах төхөөрөмж|эд хэсгүүдийг]] нь мөн л төхөөрөмж гэж нэрлэдэг.
 
Техникт төхөөрөмжийг ихэвчлэн [[дохио|дохио боловсруулагч]] буюу мэдээлэл боловсруулагч системийг нэрлэдэг.<ref>J. Lienig, H. Brümmer: ''Elektronische Gerätetechnik -- Grundlagen für das Entwickeln elektronischer Baugruppen und Geräte''. Berlin: Springer Vieweg, 2014, S. 33.</ref> Харин [[машин]]ыг төхөөрөмжтэй харьцуулбал ихэвчлэн [[энерги]] эсвэл [[Матери|бодисыг боловсруулах]] систем гэж тодорхойлдог. Процесс техникт бодисыг боловсруулах системийг [[Аппарат (процесс техник)|аппарат]] гэх нэр томъёололыг ашиглана.

Хажуугийн цэс