Jump to content

"Википедиа"-ны өөр хувилбарууд

No edit summary
Хэрэглэгчийн SYS эсвэл захиргааны давуу эрхтэй холбоотой холболтуудыг үйлдлийн системийн байршлуудад илгээнэ. SYS-ийн схемд байгаа ердийн өгөгдлийн сангийн аудитийн мөрнөөс тусдаа байрлал уруу тэдгээрийг илгээх нь аудитын аюулгүй байдлыг илүү ихээр хангадаг.
 
==АшишласанАшигласан материал==
*https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14220/security.htm*
 
Anonymous user