Jump to content

Хэрэглэгчийн эрхүүдийг удирдах

Хэрэглэгчийн бүлгэмүүдийг удирдах  
View user groupsViewing user groups of user Chinneeb (хэлэлцүүлэг | оруулсан хувь нэмэр)

Үүний гишүүн: Interface administrators, Системийн операторууд

Дараахийн далд гишүүн: Автоматаар батлагдсан хэрэглэгчид

Хэрэглэгчдийн эрхийн лог

Логт тохирох зүйл алга.