Төрийн тамга

Богд хааны тамганы дардас

Богд Хаант Монгол Улсыг байгуулсны дараа Шашин төрийг хослон баригч Нарангэрэлт, түмэн наст богд хааны тамга гэсэн төрийн тамгыг хашаар үйлдсэн байна.


Олноо Өргөгдсөн Монгол Улс