УАЗ-456

1960 оноос эхлэн ГАЗ-69 дээр суурилан үйлдвэрлэж эхэлсэн чиргүүл тэрэг.