Улаан

Улаан өнгөний хувилбарууд

Улаан нь солонгын долоон өнгөний нэг юм.