Улаан

«Улаан» үгээр энд холбогдлоо. Өөр зүйлийн хуудсыг «Улаан»-с олж болно.


Улаан өнгөний хувилбарууд

Улаан нь солонгын долоон өнгөний нэг юм.