Улаан бүс

Улаан бүс

Улаан бүс нь жүдогийн 9 юмуу 10-р дантай бөхчүүд бүслэдэг бүс. Жүдод үнэлж барашгүй хувь нэмэр оруулсан хэмээн олгодог. Нийтдээ 12 жүдочин л энэ бүсийг бүслэх эрхийг авсан байна.