Улсын хот

Улсын хот — Цааш ямар нэгэн нутагт харьяалагдахгүй зөвхөн улсын доор захирагдах эрхтэй хот.