Унбинилли

Эка-ради гэгддэг унбинилли нь 120 атомын дугаартай, Ubn тэмдэгтэй таамгийн элемент юм. Энэ нь 8-р бүлгийн 2-р элемент бөгөөд газрын шүлтийн метал юм.