Универсал дизайн

Универсал дизайн (англ. Universal design) үндэс угсаа, соёл, хүйс, нас, эсвэл бие махбодын чадвар зэргийг үл хамааран хэн ч ашиглаж болохоор боловсруулсан бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж барилга байгууламж болон амьд орон зайг хамарсан арга юм.