Усны могой

Усны могой нь Монгол орны гол мөрнөөр түгээмэл байдаг. Усны могойг латинаар Natrix natrix хэмээн нэрлэнэ. Энэ амьтан нь дунджаар 1 метр хүрдэг бөгөөд бах мэлхий, загас, гүрвэл мэтийн жижиг амьтдаар хооллодог хоргүй могой юм.