Усны уур

Усны уур нь усны гурван төлвийн нэг болох хийн төлөв юм. Усыг целсийн 100-н хэм хүрхэл халаахад ус аажимаар уур болж эхэлнэ. Гэхдээ ус агаарын даралтаас хамаарч янз бүрийн хэмд буцална (жишээ нь Улаанбаатар хотод целсийн 96 хэмд буцална)