Ухамсарт зүүд

Ухамсарт зүүд (Англи: Lucid Dream) - зүүдэлж байна гэдгээ мэддэг зүүд.