Фут

Физикийн тоо хэмжээ
Нэр Фут
Томьёоны тэмдэглэгээ
Тоо хэмжээ- ба
нэгжийн систем
Нэгж Хэмжээс
СИ
Мөн үзэх: US survey foot

Фут (Англи: foot, олон тоо: feet, хөл гэсэн утгатай, ft гэж товчилж бичдэг) нь Их Британи ба Америкт хэрэглэгдэг, уртыг хэмжих системийн нэг нэгж юм. Футыг 1959 оноос олон улсын хэрэглээнд ашиглах тухай зөвшилцөл гарсан байдаг ба 0.3048 метр буюу 30.48 сентиметртэй яг тэнцэнэ. Энэ хоёр улсын хэмжүүрийн системийн аль алинд нь гурван фут нь нэг ярд (yard) болж, харин фут дотроо 12 нэгж инчийг (inch) багтаадаг.