Фёдор Фёдорович Ушаков

Фёдор Фёдорович Ушаков нь (Орос: Фёдор Фёдорович Ушаков) 1745-1871 оны үед амьдарч байсан Оросын алдарт жанжин юм. Тэрээр Орос-Туркын дайнуудад оролцож байсан усан цэргийн адимрал юм.