Ханцуй

Ердийн ханцуйн бүтэц

Ханцуй нь хувцасны мөрөөс бугуй хүртэлх хэсэг бөгөөд хүн ханцуйн дотуур гараа шургуулж өмсдөг. Ханцуйг ихэвчлэн хувцасны их биеэс тусдаа хийж, бэлэн болсны дараа хувцсандаа залгаж оёдог ч хааяа их биетэйгээ үргэлжилсэн залгаа байдалтай ханцуйтай хувцас байх тохиолдол бий. Ханцуйгүй хувцас нэг бол гар ил гарсан, эсвэл нөмрөг зэрэг гарыг халхалсан байдалтай байдаг.