Харьцуулсан анатоми

Харьцуулсан анатоми

Харьцуулсан анатоми нь шинжлэх ухааны амьтны биеийн харьцуулалт юм. Харьцуулсан анатомийн зорилго нь тэдгээрийн бүтцийг харж, амьтдын янз бүрийн бүлгүүдийн хоорондын филогенетик харилцааг тодорхойлох явдал юм. Амьтдыг филид хуваах нь голчлон харьцуулсан анатомийн аргаар хийгддэг.

Ашигладаг гол аргууд нь задлах мөн микроскоп юм. Задлах арга нь амьд биетийн дотоод бүтцийг (ихэвчлэн үхсэний дараа хийдэг) олж мэдэх эртний арга бөгөөд анагаахын оюутнууд хүний биеийн нарийн ширийнийг судлахад ашигладаг хэвээр байна. Энгийн микроскопыг анх 17-р зуунд зохион бүтээсэн бөгөөд нийлмэл микроскопыг (одоо ч ашиглагдаж байгаа) 19-р зуунд ашиглах боломжтой болж байсан. Микроскопийн зорилго нь бүтцийн жижиг нарийн ширийн зүйлийг харах боломжийг бидэнд олгодог. Түүнчлэн, амьтдын томоохон цуглуулгуудыг (ихэвчлэн музейд байдаг) сайтар харьцуулж үздэг.

Харьцуулсан анатомийн агуу эрин бол 1800-аад оноос 1950 он хүртэл байдаг байна. Үүнийг хувьсалд итгэдэггүй хүмүүс, тухайлбал Жорж Кювье, Томас Хенри Хаксли гэх мэт хүмүүс ашигладаг байсан бол Чарльз Дарвин анх өөриын тохдог нүдний шилэн дээр ажиллахдаа харьцуулсан анатомийг гол хэрэгсэл болгон ашигласан. Өнөө үед молекулын хувьслын хамаарлыг олж мэдэх гол аргад ДНХ-ийн дарааллын шинжилгээг ашигладаг.