Хиймэл нууран дахь цайз

2010 оноос өмнө

Хиймэл нууран дахь цайз нь 1969 онд нийслэл Улаанбаатар хотод Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн байгуулагдахад баригдсан юм.

2010 онд шинэчлэгдэн баригдсан нь

Баригдсан цагаас нь хойш 2000-д оны дунд үе хүртэл цайзад угсаатны зүйн мүзей ажилладаг байжээ. 2010 онд цайз барууны загвартай болон шинэчлэгдэн баригдсан. Цайз нь гурван цагт цамхагтай, гурван давхар бөгөөд ҮСАХ-н хиймэл нуурын дунд зүүн Азийн загвартай хэрмэн ханаар хүрээлэгдэн оршдог.