Jump to content

Химийн шинжлэл

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Химийн шинжлэл нь бодисыг тусгаарлах, тодорхойлох, хэмжихэд хэрэглэх хэрэгсэл болог арга техникийг судалдаг. Дадлагаар салгах, тодорхойлох, тоон үзүүлэлтийг бүхэлд нь дүн шинжилгээ хийж эсвэл өөр аргатай хослуулах боломжтой. Салгахдаа задлан шинжилж тусгаарладаг. Чанарын шинжилгээ нь аналитикийг тодотгодог бол тоон шинжилгээ нь тоо хэмжээ эсвэл концентрацийг тодорхойлдог.

Аналитик хими нь эртний химийн тогтолцоо болон орчин үеийн багажаас бүрдэнэ. Уламжлалт чанарын аргууд нь хур тунадас, олборлолт зэргийн ялгааг хэрэглэдэг. Товчхондоо өнгө, үнэр, хайлах, буцлах цэг, уусах чадвар, цацраг идэвхт байдал эсвэл хариу үйлдэл үзүүлэх чанарын ялгаан дээр үндэслэх боломжтой.

Мөн химийн шинжлэл нь туршилтын загвар, химометрийг сайжруулах, хэмжилтийн шинэ хэрэгслийг бий болгох үүрэгтэй. Аналитик химийг анагаах ухаан, шинжлэх ухаан, инженерчлэлд өргөн хэрэглэдэг.