Хоосон олонлог

{ }

Математик, тэр дундаа олонлогийн онолд ганц ч элементийг агуулаагүй олонлогийг хоосон олонлог гэж нэрлэдэг. Хоосон олонлогийн хэмжээ буюу кардинал нь тэгтэй тэнцүү.

Тэмдэглэгээ[засварлах | кодоор засварлах]

Хоосон олонлогийг "", "∅", эсвэл "" гэж тэмдэглэдэг.