Хууль

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Хууль /Монгол хэлний тайлбар Толь бичигт/ - хууль бол Засаг төрийн дээд эрхийг барих байгууллагаас улсын хэмжээгээр бүх нийтийг заавал дагаж мөрдүүлэхээр баталсан албан ёсны дүрэм, журам гэжээ.


/Гүн ухаантны тайлбар/- хууль бол бүх нийтээр даган мөрдөх дүрэм, нийгмийн бүх гишүүд хоорондын харилцаа, үйл ажиллагааг зохицуулдаг дүрэм, журам. Хуулийн төсөл нь хууль тогтоох төрийн дээд байгууллага болох Их хурлаар /парламентаар/ батлагдсаны дараа хууль үйлчилж эхэлдэг. Хуулийн шудрага байдал гэдэг ойлголт нь тухайн газар нутагт, тухайн цаг үед ноёрхож буй нийгэмд тогтосон ёс зүй, хэв маягтай хэрхэн нийцэж буйгаас шалтгаалдаг.

/Оюутан хүний тайлбар/-хууль бол Төрийн хууль тогтоох дээд байгууллагаас тухайн Улсын үндсэн хуульд нийцүүлж гаргасан эрх зүйн баримт бичиг. Эрх зүйн баримт бичгүүд /зарлиг, тогтоол, тушаал..../ дотроос эрх зүйн хамгийн өндөр чадамжтай баримт бичиг юм. Орчин үеийн нийгмийн харилцааны эрх зүйн үндэс болдог.

/Сайд хүний тайлбар/-хууль бол нийгмийн гол чухал харилцаа зохицуулдаг баримт бичиг. -бүх нийтийн санал асуулгаар болон төлөөллийн дээд байгууллага баталдаг; -бусад бүхий л баримт бичгүүд хуулийг үндэслэж гаргадаг бөгөөд хуультай зөрчилдөх ёсгүй; -нэмэлт бүртгэл-баталгаажуулалт шаардагдахгүй; -анх баталсан арга замаараа эргэн цуцлагддаг.

/Гэрийн эзэгтэйн тайлбар/ -хууль бол улс болон иргэд хэвийн амьдарч, оршин тогтноход чиглэгдсэн үр ашиггүй бол өөрчилж болдог уян хатан байдлаар зохиогдсон нийгмийн хэв маяг- журам юм.