Хэлхээний тэмдэглэгээ (Шингэний техник)

Xэлхээний тэмдэглэгээний жагсаалт: Гидравлик болон хийн холболтын хэлхээний тэмдэглэл

Шингэний техник дэх xолболтын тэмдэг (Шингэн, хий)[засварлах | кодоор засварлах]

Шингэний техникийн энэ тэмдэглэгээ нь DIN ISO 1219 стандартаар стандартчилагдсан.

Урсгал[засварлах | кодоор засварлах]

Шингэн болон хийн урсгалын чиглэлийг тухайн шингэний элементүүд, хоолой эсвэл вентил дээр сумаар тэмдэглэн зааж өгсөн байдаг.

Хадгалах[засварлах | кодоор засварлах]

Symbol Gas bottle.svg Хадгалагч, хийн хадгалаx сав эсвэл нөөцлүүр
Symbol Gas bottle with Gas tightener.svg Хадгалагч, тогтмол даралтаар хангах төхөөрөмжтэй
Symbol Air reservoir.svg Агаарын нөөцлүүр
Symbol Pressure-Air reservoir.svg Даралттай агаарын нөөцлүүр
Symbol Liquid reservoir (connected to Atmosphere).svg Шингэний нөөцлүүр
Symbol Liquid reservoir (connected to Atmosphere; Fitting over the fluid level).svg Шингэний нөөцлүүр
Хоолойн холбоос шингэний түвшингээс дээр
Symbol Liquid reservoir (connected to Atmosphere; Fitting under the fluid level).svg Шингэний нөөцлүүр
Хоолойн холбоос шингэний түвшингээс доор

Насос, компрессор[засварлах | кодоор засварлах]

Symbol Hydro pump.svg Гидравлик насос
Symbol Pneumatics pump.svg Хийн насос
Symbol Compressor.svg Компрессор буюу шахагч
Symbol Hydro pump (firm direction of rotation).svg Гидравлик насос, эргэх чиглэл хатуу (баруун эсвэл зүүн)

Мотор[засварлах | кодоор засварлах]

Symbol Pneumatic motor.svg Хийн мотор
Symbol Hydro motor.svg Гидравлик мотор

Дамжуулах, бэлтгэх[засварлах | кодоор засварлах]

Бэлтгэx (Засварын нэгдэл)[засварлах | кодоор засварлах]

Symbol Fluid-Filter.svg Шүүлтүүр
Symbol Fluid-Filter with Contamination indicator.svg Шүүлтүүр бохирдолтын заагчтай
Symbol Fluid-Separator with manual drainage.svg Усыг механик аргаар ялгагч
Symbol Fluid-Separator with automatic drainage.svg Усыг автоматаар ялгагч
Symbol Fluid-Oiler.svg Тослогч
эд хэсгийг даралттай хийн тусламжтай тослох
Symbol Fluid-Air dryer.svg Агаар хатаагч
жишээ нь: химийн бодисын тусламжтай эсвэл богино хугацаанд температур болон даралтын өөрчлөлтөөр
Symbol Fluid-Conditioning unit.svg
Symbol Fluid-Conditioning unit (detailed view).svg
Засварын нэгдэл
Шүүлтүүр, ялгагч, даралт багасгах вентил, хэт даралт хэмжигч, тослогч
Symbol Fluid-Coolly.svg Хөргөгч
хөргөх шингэний урсгалын чиглэлийн мэдээлэл байхгүй
Symbol Fluid-Coolly (with indication of the cooling agent flow direction).svg Хөргөгч
хөргөх шингэний урсгалын чиглэлийн мэдээлэлтэй
Symbol Fluid-Heater.svg Халаагч
Symbol Fluid-Temperature regulator.svg Температур тохируулагч
дулааны нийлүүлэлт эсвэл хаалт
Symbol Muffler.svg Дуу намжаагуур

Хавхлаг (Тохируулгын гишүүн ) буюу клапан[засварлах | кодоор засварлах]

Замын хавхлаг[засварлах | кодоор засварлах]

Symbol Ski selector valve (two switching positions).svg Замын хавхлаг хоёр залгах байрлалтай
ерөнхий тэмдэг
Symbol Ski selector valve (three switching positions).svg Залгах гурван байрлал бүхий замын хавхлаг
ерөнхий тэмдэг
Symbol Ski selector valve (three switching positions; four connections).svg Залгах гурван болон дөрвөн байрлал бүхий замын хавхлаг холболт
ерөнхий тэмдэг
Symbol Ski selector valve (intermediate positions; two end positions).svg Замын хавхлаг завсрын байрлал болон төгсгөлийн хоёр байрлалтай, бас пропорционал хавхлаг ч гэдэг
ерөнхий тэмдэг
Symbol One flow path.svg Нэг чиглэлийн урсгалтай зам
Symbol Two closed connections.svg Хоёр хаалттай холболт
Symbol Two flow paths (diagonally).svg Хоёр чиглэлийн урсгалтай замууд
Symbol Two flow paths and a closed connection.svg Хоёр чиглэлийн урсгалтай замууд болон нэг хаалттай холболт
Symbol Two flow paths with connection.svg Хоорондоо холбогдсон хоёр урсгалтай замууд
Symbol Flow path in shunt link circuit.svg Хажуудаа хаалтай залгаас бүхий нэг урсгалтай зам
Жишээ:[засварлах | кодоор засварлах]
Symbol 2-2 ski selector valve.svg 2/2-Замын хавхлаг
Symbol 3-2 ski selector valve.svg 3/2-Замын хавхлаг
3/2 Замын хавхлаг, пүршээр буцааж цэнэглэх, гараар залгах, үндсэн байрлалдаа хаалттай холболтын тэмдэглэгээгүй
3/2-Замын хавхлаг залгах товчлууртай болон байрлалд буцаах пүрштэй
Symbol 4-2 ski selector valve.svg 4/2-Замын хавхлаг
Symbol 5-2 ski selector valve.svg 5/2-Замын хавхлаг
Symbol 3-3 ski selector valve (mid-position closed).svg 3/3-Замын хавхлаг
хаалттай дундын байрлалтай
Symbol 4-3 ski selector valve (mid-position closed).svg 4/3-Замын хавхлаг
хаалттай-дундын байрлал
Symbol 5-3 ski selector valve (mid-position closed).svg 5/3-Замын хавхлаг
хаалттай-дундын байрлал
Symbol 4-3 ski selector valve (floating mid-position).svg 4/3-Замын хавхлаг
хөвөгчтэй-дундын байрлал
Symbol 4-3 ski selector valve (mid-position closed; in locking position the pump pumps to the tank).svg 4/3-Замын хавхлаг
хаалттай-дунд байрлал болон саармаг эргэлттэй (хаалттай байрлалд насос нь нөөцлүүр лүү шахна)
Symbol 4-3 ski selector valve (soft switching off on stop).svg 4/3-Замын хавхлаг
зогсолтын үед аяархан салгана
Schaltsymbol 4 3 Wegeventil Kopie.svg 5/3-Замын хавхлаг
бичиглэсэн холболттой дэлгэрэнгүй дүрслэл, цахилгаан соронзон удирдлагатай болон дундын байрлалд пүршээр

Хаах хавхлаг[засварлах | кодоор засварлах]

Symbol Check valve.svg Буцалтыг хаах хавхлаг
Symbol Check valve (spring-tensioned).svg Буцалтын цохилттой хавхлаг
Пүршээр ачаалагдсан
Symbol Steered check valve (control prevents closing).svg Удирдлагатай буцалтыг хаах хавхлаг
Хаалтыг удирдлагаар зогсоох боломжтой
Symbol Steered check valve (control prevents opening).svg Удирдлагатай буцалтын цохилттой хавхлаг
Нээгдэхийг удирдлагаар зогсоох боломжтой
Symbol Shuttle valve.svg Шилжүүлэх/Солих хавхлаг; Давхар буцалтын цохилттой хавхлаг
Symbol Quick exhaust valve.svg Хийг хурдан гаргах хавхлаг
Symbol Two pressure valve.svg Хоёр даралтын хавхлаг
Symbol Stop valve.svg Хаалтын хавхлаг

Даралтын хавхлаг[засварлах | кодоор засварлах]

Symbol Pressure relief valve.svg Даралт хязгаарлагч хавхлаг
тохируулгатай
Symbol Sequence valve (adjustable).svg Дарааллын хавхлаг
тохируулгатай
Symbol Sequence valve (with discharge opening).svg Дарааллын хавхлаг
гоожуулалтын цорготой
Symbol Pressure control valve (adjustable).svg Даралт тохируулагч хавхлаг
тохируулгатай
Symbol Pressure control valve (adjustable; with discharge opening).svg Даралт тохируулагч хавхлаг
тохируулгатай; гоожуулалтын цорготой

Урсгалын хавхлагууд[засварлах | кодоор засварлах]

Symbol Throttle valve.svg Сааруулагч хавхлаг
Хөндлөн огтлол тогтмол
Symbol Orifice valve.svg Нээлтийн хавхлаг
Хөндлөн огтлол тогтмол
Symbol Flow control valve.svg Хэмжилтийн нээлт
Хөндлөн огтлолын тохируулгатай
Symbol Throttle valve (cross section setable).svg Сааруулагч хавхлаг
Хөндлөн огтлолын тохируулгатай
Symbol Throttle valve (cross section setable by Hand).svg Сааруулагч хавхлаг
Хөндлөн огтлолыг гараар тохируулах боломжтой
Symbol Retract resistor check valve.svg Сааруулагч, буцалтын цохилттой хавхлаг

Товчлуурын төрөл (хавхлагийн)[засварлах | кодоор засварлах]

Symbol Manual operation on Vent.svg Булчингийн хүчээр товчийг дараx (ерөнхий)
Symbol Manual operation with pressure and pull button on Vent.svg Булчингийн хүчээр дарах
Даралтын- болон таталтын товчлууртай
Symbol Manual operation with pressure button on Vent.svg Булчингийн хүчээр дарах
Даралтын товчлууртай
Symbol Manual operation with pull button on Vent.svg Булчингийн хүчээр дарах
татах товчлууртай
Symbol Lever on Vent.svg Хөшүүрэг
Symbol Pedal on Vent.svg Гишгүүр
Symbol Pedal with two operation directions on Vent.svg Гишгүүр
хоёр чиглэлд гишгэн идэвхжүүлэx
Symbol Electrical manipulation with magnetic coil on Vent.svg Цахилгаан товчлуур
Соронзон ороомогтой
Symbol Electrical manipulation with electric motor on Vent.svg Цахилгаан товчлуур
цахилгаан мотортой
Symbol Pressure manipulation on Vent.svg Даралтын товчлуур
шууд; ерөнхий
Symbol Gas Pressure manipulation on Vent.svg Даралтын товчлуур
шууд; даралттай хийгээр
Symbol Fluid Pressure manipulation on Vent.svg Даралтын товчлуур
шууд; шингэнээр
Symbol Tappet on Vent.svg Нударга
Symbol Roller shaft on Vent.svg Эргэх нударга
Symbol Roller lever on Vent.svg Эргэх хөшүүрэг
Symbol Spring on Vent.svg Пүрш
Symbol Pressure manipulation on Vent (indirectly; pneumatically actuated preliminary).svg Даралтын товчлуур
шууд бус хийгээр бэлтгэгдэх өмнөх шатлалтай
Symbol Parallel manipulation (pushbutton or electrical magnet) on Valve.svg Паралель товчлууртай
жишээ нь: Даралтын товчлуураар эсвэл хийн өмнөх шатлалтай
Symbol Series manipulation (electrical magnet operates pressure control valve) on Valve.svg Цуваа товчлуур
жишээ нь: цахилгаан соронзонгоор даралтын хавхлагийг идэвхжүүлэнгүүт, энэ хавхлаг нь үндсэн хавхлагийг идэвхжүүлэх

Акторууд/ Цилиндр (Ажлын гишүүн)[засварлах | кодоор засварлах]

Symbol Cylinder (simple working; Return stroke spring).svg Цилиндр
энгийн үйлчлэл бүхий буцаан түлхэх-пүрштэй
Symbol Cylinder (double working).svg Цилиндр
давхар үйлчлэх
Symbol Cylinder (double working; simple).svg Цилиндр
давхар үйлчлэх, хялбарчилсан дүрслэл
Symbol Cylinder (double working; bilateral piston rod).svg Цилиндр
давхар үйлчлэлтэй хоёр талдаа поршенгийн шилбэтэй
Symbol Cylinder (absorption of the piston).svg Цилиндр
поршень талдаа ууршуулагчтай
Symbol Cylinder (adjustable absorption of the piston).svg Цилиндр
поршень талдаа тохируулах боломж бүхий ууршуулагчтай
Symbol Cylinder (reciprocal absorption).svg Цилиндр
хоёр талдаа ууршуулагчтай
Teleskopzylinder einfachwirkend.svg Телескоп цилиндр
энгийн үйлчлэлтэй
Teleskopzylinder doppeltwirkend.svg Телескоп цилиндр
давхар үйлчлэлтэй
Pneumatischer Muskel Symbol.JPG Xийн хүчээр

Хэмжиx- болон заалтын төхөөрөмж (Хэмжилтийн гишүүд)[засварлах | кодоор засварлах]

Symbol Manometer.svg Манометр, даралт хэмжих төхөөрөмж
Symbol Differential pressure measuring instrument.svg Даралтын зөрөөг хэмжих төхөөрөмж
Symbol Fluid-Temperature gauge.svg Температур хэмжигч (Термометр)
Symbol Liquid level measurer.svg Шингэний түвшин хэмжигч
Symbol Flow rate measuring instrument.svg Урсгалын эзэлхүүн хэмжих төхөөрөмж
Symbol Flow rate indicator.svg Урсгалын эзэлхүүнийг заагч
Symbol Number of revolutions measuring instrument.svg Эргэлтийн тоо хэмжих төхөөрөмж
Symbol Torque measuring instrument.svg Эргэх момент хэмжих төхөөрөмж

Цахим холбоос[засварлах | кодоор засварлах]

 Commons: ISO 1219 – Викимедиа зураг, бичлэг, дууны сан