Хэлэлцүүлэг:Балт зөгий

Page contents not supported in other languages.

Баярлалаа, Latebird!

Зөгий сэдвийг Балт зөгий сэдэв уруу шилжүүлэхгүйгээр, харин зөгий гэсэн сэдвийг дэлгэрүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэж төлөвлөсөн юм. Балт зөгий нь зөгийний нэг төрөл гэдэг утгаараа.

Нэгтгэл буруу гэж үзэж байна. Балт зөгий нь зөгийн нэг төрөл.