Хэлэлцүүлэг:Бонд

Page contents not supported in other languages.

Бонд нь анх Америкийн иргэний дайны үед үүссэн. Тэр үед газар нутгын төлөөх хүчтэй тэмцэл явагдаж байсан. АНУ-ын засгын газар босогчдыг дархын тулд маш удаан тэмцэлдсэний эцэст зэр зэвсгийн гачигдалд хүрсэн. Тэр үед засгийн газар хөрөнгө мөнгөний гачигдалд орсон байна. Тэгээд засгын газраас нэгэн оновчтой санаа олсон нь одоогын бонд юм. Тухайн үеийн хөрөнгөтнүүдээсээ зээл авах шийдвэр гаргаж, 5 жилийн хугацаатай хүүтэй зээл авчээ. Мэдээж засгын газар зээлж байгаа юм чинь иргэн төлөгдхөнө тодорхой хэмээн итгэж гэрээ хийсний дагуу зээл олгожээ. гэсэн ч Засгийн газар уг зээлийг эргэн төлөх бололцоо олдоогүй улмаас тэдгээрт үнэт цаасийг гарган өгсөн байна. Тэр үнэт цаасаас худалдаа хийж авч өгж болно хэмээн тамга даран өгсөн байна. Гэв ч энэхүү үнэт цаасаар үл хөдлөх хөрөнгө авч болохгүй байсан болохоор гомдол ирсэн байна. Ийм болохоор засгийн газраас үнэт цаасны талаар хууль гарган баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр хэрэгжих болжээ.

Start a discussion about Бонд

Start a discussion