Хэрэглэгч:Даянбүүвэй

  Монгол хэлний
  нэвтэрхий тольд
  оруулсан хувь нэмрийг
  тань үнэлэн
  хэрэглэгч

  Даянбүүвэй
  таныг
  Rosetta Barnstar.png
  Розетта-Медаль

  одонгоор шагнав.
  Хэрэглэгч:Munkhzaya