Хэрэглэгч:Эрина

    Аливаа зүйлийг эх хэл дээрээ уншиж танин мэдэхийг чухалчилав.