Хэрэглэгч:مقفلة حديثا

Babel хэрэглэгчийн мэдээлэл
ru-N Русскийродной язык этого участника.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
cu-3 сь польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ словѣньскꙑ добрѣ
orv-1 This user has basic knowledge of Old Russian.
otq-1 This user has basic knowledge of Querétaro Otomi.
mn-1 Энэ хэрэглэгч монгол хэлний үндсэн мэдлэгтэй байна.
Хэлээрх хэрэглэгчид

Уучлаарай, гэхдээ би монгол хэлийг үнэхээр ойлгохгүй байна. Би энд идэвхтэй биш байна. ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃