Хэрэглэгч:Dorgonggo

    Википедиад оруулсан хувь нэмэр

    Гарал
    Portrait of the Kangxi Emperor in Court Dress.jpg Энэ хэрэглэгч Манж хүн.