Хэрэглэгч:Dorgonggo

Википедиад оруулсан хувь нэмэр

Гарал
Энэ хэрэглэгч Манж хүн.