Хятад дахь Хэн нь Хэн бэ?

Хятад дахь Хэн нь Хэн бэ? (хят. 最新支那要人传, Япон: 最新支那要人伝) — Японы Засгийн газраас эрхлэн хэвлүүлэн гаргаж байсан намтрын лавлах. Энэхүү ном нь Хятадын Гоминдаан, Коммунист нам болон Вань Зинвейн тоглоомын засгийн газрын 325 улс төр, цэргийн болон урлаг, шинжлэх ухааны зүтгэлтэн хүний намтруудын эмхтгэл ном. Номыг 1941 оны 2 сард хэвлэсэн бөгөөд өнөөдөр тухайн үеийн төлөөллийг судлах үнэт эх сурвалж болдог.

1~50[засварлах | кодоор засварлах]

1~25[засварлах | кодоор засварлах]

Дугаар Фото Нэр
1 Загвар:Алтан-Очир
2 Инь Жугэн
3 Загвар:Инь Тун
4 Загвар:Юй Сюэчжун
5 Загвар:Юй Пиньцин
6 Юй Южэнь
7 Загвар:Ма Гутин
8 Вэй Лихуан
9 Загвар:Нп5
10 Янь Сишань
11 Загвар:Ван Итан
12 Загвар:Ван Иньтай
13 Загвар:Ван Юнцюань
14 Загвар:Ван Цзячжэнь
15 Загвар:Ван Цзинци
16 Загвар:Ван Сяолай
17 Ван Кэминь
18 Загвар:Ван Цзуаньсюй
19 Ван Сю (王修)
20 Ван Шухань (王樹翰)
21 Загвар:Нп5
22 Загвар:Нп5
23 Загвар:Нп5
24 Загвар:Нп5
25 Загвар:Нп5

26~50[засварлах | кодоор засварлах]

Дугаар Фото Нэр
26 Загвар:Нп5
27 Загвар:Нп5
28 Загвар:Нп5
29 Ван Луи (王陸一)
30 Загвар:Нп5
31 Ван Цзинвэй
32 Ван Цзуцзэ (汪祖澤)
33 Ван Даоюань (汪道源)
34 Загвар:Нп5
35 Загвар:Нп5
36 Оу Дацин (歐大慶)
37 Загвар:Нп5
38 Загвар:Нп5
39 Загвар:Нп5
40 Хэ Инцинь
41 Загвар:Нп5
42 Загвар:Нп5
43 Загвар:Нп5
44 Хэ Супу (何素璞)
45 Хэ Тинлю (何庭流)
46 Загвар:Нп5
47 Загвар:Нп5
48 Загвар:Нп5
49 Загвар:Нп5
50 Загвар:Нп5

51~100[засварлах | кодоор засварлах]

51~75[засварлах | кодоор засварлах]

Номер Фото Имя
51 Загвар:Нп5
52 Загвар:Нп5
53 Загвар:Нп5
54 Загвар:Нп5
55 Загвар:Нп5
56 Го Вэйминь (郭衛民)
57 Загвар:Нп5
58 Го Можо
59 Загвар:Нп5
60 Загвар:Нп5
61 Загвар:Нп5
62 Загвар:Нп5
63 Загвар:Нп5
64 Янь Хуэйцин
65 Загвар:Нп5
66 Загвар:Нп5
67 Сюй Цзисян (許繼祥)
68 Загвар:Нп5
69 Сюй Шаожун (許少榮)
70 Сюй Чунхао (許崇灝)
71 Загвар:Нп5
72 Загвар:Нп5
73 Загвар:Нп5
74 Загвар:Нп5
75 Цзинь Фушэн (金馥生)

76~100[засварлах | кодоор засварлах]

Номер Фото Имя
76 Загвар:Нп5
77 Загвар:Нп5
78 Янь Цзячи (嚴家熾)
79 Ху Ши
80 Загвар:Нп5
81 Загвар:Нп5
82 Веллингтон Ку
83 Загвар:Нп5
84 Загвар:Нп5
85 У Хэлин
86 Загвар:Нп5
87 Загвар:Нп5
88 Загвар:Нп5
89 Загвар:Нп5
90 Загвар:Нп5
91 Кун Сянси
92 Загвар:Нп5
93 Загвар:Нп5
94 Сян Ханьпин (香翰屏)
95 Гао Ихань (高一涵)
96 Загвар:Нп5
97 Гао Цзунъу (高宗武)
98 Загвар:Нп5
99 Загвар:Нп5
100 Загвар:Нп5

101~150[засварлах | кодоор засварлах]

101~125[засварлах | кодоор засварлах]

Номер Фото Имя
101 Загвар:Нп5
102 Сян Ин
103 Загвар:Нп5
104 Загвар:Нп5
105 Гу Чжэндин (谷正鼎)
106 Загвар:Нп5
107 Загвар:Нп5
108 Загвар:Нп5
109 Загвар:Нп5
110 Загвар:Нп5
111 Загвар:Нп5
112 Чжу Гуйшань (朱桂山)
113 Чжу Цзиннун (朱經農)
114 Чжу Шаолян
115 Загвар:Нп5
116 Чжу Цзицин (朱霽青)
117 Чжу Дэ
118 Чжу Пу (朱樸)
119 Загвар:Нп5
120 Чжоу Эньлай
121 Загвар:Нп5
122 Загвар:Нп5
123 Чжоу Циган (周啟剛)
124 Загвар:Нп5
125 Загвар:Нп5

126~150[засварлах | кодоор засварлах]

Номер Фото Имя
126 Загвар:Нп5
127 Загвар:Нп5
128 Чжоу Фохай
129 Чжоу Лунсян (周隆庠)
130 Чжу Цинлай (諸青來)
131 Загвар:Нп5
132 Загвар:Нп5
133 Загвар:Нп5
134 Загвар:Нп5
135 Загвар:Нп5
136 Загвар:Нп5
137 Загвар:Нп5
138 Загвар:Нп5
139 Загвар:Нп5
140 Загвар:Нп5
141 Загвар:Нп5
142 Загвар:Нп5
143 Чан Кайши
144 Загвар:Нп5
145 Загвар:Нп5
146 Загвар:Нп5
147 Загвар:Нп5
148 Сяо Цзишань (蕭吉珊)
149 Загвар:Нп5
150 Загвар:Нп5

151~200[засварлах | кодоор засварлах]

151~175[засварлах | кодоор засварлах]

Номер Фото Имя
151 Чжи Цзыцин (植子卿)
152 Загвар:Нп5
153 Загвар:Нп5
154 Загвар:Нп5
155 Цзоу Линь (鄒琳)
156 Загвар:Нп5
157 Загвар:Нп5
158 Ци Сеюань
159 Загвар:Нп5
160 Загвар:Нп5
161 Сюэ Юэ
162 Загвар:Нп5
163 Загвар:Нп5
164 Загвар:Нп5
165 Сун Айлин
166 Сун Цинлин
167 Сун Цзывэнь
168 Загвар:Нп5
169 Сун Мэйлин
170 Загвар:Нп5
171 Цао Жушань (曹若山)
172 Загвар:Нп5
173 Цзэн Коцин (曾擴情)
174 Загвар:Нп5
175 Сунь Фо

176~200[засварлах | кодоор засварлах]

Номер Фото Имя
176 Загвар:Нп5
177 Тайсюй
178 Дай Инфу (戴英夫)
179 Загвар:Нп5
180 Жодовжав
181 Далай-лама XIV
182 Загвар:Нп5
183 Загвар:Нп5
184 Загвар:Нп5
185 Загвар:Нп5
186 Загвар:Нп5
187 Загвар:Нп5
188 Загвар:Нп5
189 Загвар:Нп5
190 Загвар:Нп5
191 Загвар:Нп5
192 Чжан Сюэлян
193 Чжан Цюнь
194 Загвар:Нп5
195 Чжан Готао
196 Загвар:Нп5
197 Чжан Чжичжун
198 Загвар:Нп5
199 Загвар:Нп5
200 Чжан Дунсунь

201~250[засварлах | кодоор засварлах]

201~225[засварлах | кодоор засварлах]

Номер Фото Имя
201 Загвар:Нп5
202 Загвар:Нп5
203 Чжао Юйсун (趙毓松)
204 Загвар:Нп5
205 Чжао Чжэнпин (趙正平)
206 Загвар:Нп5
207 Чжао Пилянь (趙丕廉)
208 Загвар:Нп5
209 Загвар:Нп5
210 Загвар:Нп5
211 Шэнь Шиюань (沈士遠)
212 Загвар:Нп5
213 Загвар:Нп5
214 Загвар:Нп5
215 Загвар:Нп5
216 Загвар:Нп5
217 Загвар:Нп5
218 Загвар:Нп5
219 Чэнь Гунбо
220 Загвар:Нп5
221 Загвар:Нп5
222 Загвар:Нп5
223 Загвар:Нп5
224 Чэнь Чэн
225 Загвар:Нп5

226~250[засварлах | кодоор засварлах]

Номер Фото Имя
226 Загвар:Нп5
227 Чэнь Дусю
228 Загвар:Нп5
229 Чэнь Фуму (陳孚木)
230 Загвар:Нп5
231 Загвар:Нп5
232 Чэнь Лифу
233 Загвар:Нп5
234 Загвар:Нп5
235 Загвар:Нп5
236 Загвар:Нп5
237 Дин Лин
238 Загвар:Нп5
239 Загвар:Нп5
240 Загвар:Нп5
241 Загвар:Нп5
242 Ду Юэшэн
243 Загвар:Нп5
244 Загвар:Нп5
245 Загвар:Нп5
246 Загвар:Нп5
247 Тао Люйцянь ([陶履謙)
248 Тан Эньбо
249 Загвар:Нп5
250 Тан Чэнбо (湯澄波)

251~300[засварлах | кодоор засварлах]

251~275[засварлах | кодоор засварлах]

Номер Фото Имя
251 Загвар:Нп5
252 Загвар:Нп5
253 Загвар:Нп5
254 Загвар:Нп5
255 Загвар:Нп5
256 Дэ Ван Дэмчигдонров
257 Загвар:Нп5
258 Басаэр (巴薩爾)
259 Загвар:Нп5
260 Загвар:Нп5
261 Загвар:Нп5
262 Ма Хункуй
263 Ма Чжунъин
264 Загвар:Нп5
265 Загвар:Нп5
266 Ма Линь
267 Сэрэндонров
268 Бай Чунси
269 Загвар:Нп5
270 Мо Дэхуэй
271 Загвар:Нп5
272 Пань Юньгэ (潘芸閣)
273 Пань Юньчао (潘雲超)
274 Загвар:Нп5
275 Фэн Юйсян

276~300[засварлах | кодоор засварлах]

Номер Фото Имя
276 Фэн Цзе (馮節)
277 Загвар:Нп5
278 Фу Шуанъин (富双英)
279 Фу Цзои
280 Загвар:Нп5
281 Загвар:Нп5
282 Загвар:Нп5
283 Загвар:Нп5
284 Загвар:Нп5
285 Загвар:Нп5
286 Пэн Дэхуай
287 Бао Вэньюэ
288 Мао Дунь
289 Загвар:Нп5
290 Мао Цзэдун
291 Загвар:Нп5
292 Загвар:Нп5
293 Загвар:Нп5
294 Загвар:Нп5
295 Загвар:Нп5
296 Загвар:Нп5
297 Загвар:Нп5
298 Е Цзяньин
299 Загвар:Нп5
300 Е Тин

301~343[засварлах | кодоор засварлах]

301~325[засварлах | кодоор засварлах]

Номер Фото Имя
301 Е Фэн (葉蓬)
302 Загвар:Нп5
303 Загвар:Нп5
304 Ян Хучэн
305 Загвар:Нп5
306 Загвар:Нп5
307 Загвар:Нп5
308 Лэй Шоужун (雷壽榮)
309 Загвар:Нп5
310 Загвар:Нп5
311 Загвар:Нп5
312 Загвар:Нп5
313 Загвар:Нп5
314 Загвар:Нп5
315 Ли Сысянь (李思賢)
316 Ли Шоусинь
317 Ли Шэнъу (李聖五)
318 Ли Цзуюй (李祖虞)
319 Ли Цзунжэнь
320 Ли Даосюань (李道軒)
321 Загвар:Нп5
322 Ли Мин (李銘)
323 Загвар:Нп5
324 Загвар:Нп5
325 Загвар:Нп5

326~343[засварлах | кодоор засварлах]

Номер Фото Имя
326 Загвар:Нп5
327 Загвар:Нп5
328 Лю Жуйхэн (劉瑞恆)
329 Лю Вэньхуэй
330 Загвар:Нп5
331 Загвар:Нп5
332 Лян Ханьцао (梁寒操)
333 Лян Хунчжи
334 Лян Шумин
335 Линь Юйтан
336 Линь Жухэн (林汝珩)
337 Загвар:Нп5
338 Загвар:Нп5
339 Загвар:Нп5
340 Линь Бяо
341 Загвар:Нп5
342 Лу Юнчуань (盧用川)
343 Загвар:Нп5