Jump to content

Хятад дахь Хэн нь Хэн бэ?

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Хятад дахь Хэн нь Хэн бэ? (Хятад: 最新支那要人传, Япон: 最新支那要人伝) — Японы Засгийн газраас эрхлэн хэвлүүлэн гаргаж байсан намтрын лавлах. Энэхүү ном нь Хятадын Гоминдаан, Коммунист нам болон Вань Зинвейн тоглоомын засгийн газрын 325 улс төр, цэргийн болон урлаг, шинжлэх ухааны зүтгэлтэн хүний намтруудын эмхтгэл ном. Номыг 1941 оны 2 сард хэвлэсэн бөгөөд өнөөдөр тухайн үеийн төлөөллийг судлах үнэт эх сурвалж болдог.

Дугаар Фото Нэр
1 Ордосын баруун гарын хойд хошууны

засаг чин ван Алтан-Очир

2 Инь Жугэн
3 Инь Тун
4 Юй Сюэжун
5 Юй Пинцин
6 Юй Жэнь
7 Ма Гутин
8 Вэй Лихуан
9 Юань Лидунь
10 Янь Сишань
11 Ван Итань
12 Ван Иньтай
13 Ван Юнцюань
14 Ван Цяжэнь
15 Ван Цинци
16 Ван Сяолай
17 Ван Кэминь
18 Ван Жуансюй
19 Ван Сю (王修)
20 Ван Шухань (王樹翰)
21 Ван Шучан
22 Ван Шизэ
23 Ван Жэнтин
24 Ван Жинго
25 Ван Жаоши
Дугаар Фото Нэр
26 Ван Дачэнь
27 Ван Чунхуэй
28 Ван Боцюнь
29 Ван Лүи (王陸一)
30 Ван Шицин
31 Ван Цинвэй
32 Ван Цүзэ (汪祖澤)
33 Ван Даоюань (汪道源)
34 Вэн Чаоюань
35 Вэн Вэньхао
36 Оу Дацин (歐大慶)
37 Энкэбату (Энхбат)
38 Вэнь Шижэнь
39 Вэнь Цунъяо
40 Хэ Инцинь
41 Хэ Цянь
42 Хэ Сяннин
43 Хэ Чэнцюнь
44 Хэ Супу (何素璞)
45 Хэ Тинлю (何庭流)
46 Роберт Босман
47 Хэ Пэйжун
48 Хэ Лянь
49 Ся Цифэн
50 Ся Гун
Номер Фото Имя
51 Ся Сучу
52 Ся Циньлинь
53 Жя Шии
54 Хэ Гогуан
55 Хэ Яозу
56 Го Вэйминь (郭衛民)
57 Го Тайци
58 Го Можо
59 Сөнөд зүүн хошууны

засаг, жүн ван Гүржүржав

60 Юэ Кайсянь
61 Гань Цэхоу
62 Гань Найгуан
63 Гуань Линьжэн
64 Янь Хуэйцин
65 Вэй Даомин
66 Цзюй Чэн
67 Сюй Зисян (許繼祥)
68 Сюй Сюжи
69 Сюй Шаожун (許少榮)
70 Сюй Чунхао (許崇灝)
71 Сюй Чунцин
72 Сюй Чунчжи
73 Сюй Шиин
74 Мэнжяны засгийн газрын сайд

Алтаночир

75 Жинь Фушэн (金馥生)
Номер Фото Имя
76 Жинь Вэньсы
77 Юй Хэдэ
78 Янь Цзячи (嚴家熾)
79 Ху Ши
80 Ау Бун Хау
81 Ху Линь
82 Веллингтон Ку
83 Гу Чутун
84 Гу Мэнъюй
85 У Хэлин
86 У Жинхэн
87 У Сыюй
88 У Жунсинь
89 У Динчан
90 У Тэчэн
91 Кун Сянси
92 Жян Канху
93 Жян Чаозун
94 Сян Ханьпин (香翰屏)
95 Гао Ихань (高一涵)
96 Гао Гуаньу
97 Гао Зунъу (高宗武)
98 Хуан Яньпэй
99 Хуан Цилу
100 Хуан Цисян
Номер Фото Имя
101 Хуан Сюйчу
102 Сян Ин
103 Гу Жунсю
104 Гу Жэнган
105 Гу Жэндин (谷正鼎)
106 Гу Жэнлунь
107 Цай Тинкай
108 Цай Пэй
109 Ши Чаози
110 Се Гуаньшэн
111 Жу Цяхуа
112 Жу Гуйшань (朱桂山)
113 Жу Жиннун (朱經農)
114 Чжу Шаолян
115 Жу Шэнь
116 Жу Цзицин (朱霽青)
117 Чжу Дэ
118 Жу Пу (朱樸)
119 Жу Люйхэ
120 Жоу Эньлай
121 Жоу Хуажэнь
122 Жоу Цзя янь
123 Жоу Циган (周啟剛)
124 Жоу Гэншэн
125 Жоу Цожэнь
Номер Фото Имя
126 Жоу Зоминь
127 Жоу Жэньлинь
128 Жоу Фохай
129 Жоу Лунсян (周隆庠)
130 Жу Цинлай (諸青來)
131 Сюй Юнчан
132 Сюй Цянь
133 Сюй Юаньцюань
134 Сюй Шуси
135 Сюй Мо
136 Сюй Лян
137 Шао Лизи
138 Хуучид зүүн хошууны

засаг, жүн ван Сүнжинванчиг

139 Шан Жэнь
140 Жан Шижао
141 Жан Найци
142 Цяо Итан
143 Чан Кайши
144 Цян Цобинь
145 Цян Тинфу
146 Цян Динвэнь
147 Цян Мэнлинь
148 Сяо Цзишань (蕭吉珊)
149 Сяо Тунцзы
150 Не Цизэ
Номер Фото Имя
151 Жи Зицин (植子卿)
152 Цэнь Дэгуан
153 Цинь Фэнь
154 Зоу Таофэнь
155 Зоу Линь (鄒琳)
156 Зоу Лу
157 Чэн Фанъу
158 Ци Сеюань
159 Ши Синчуан
160 Ши Юсань
161 Сюэ Юэ
162 Цянь Юнмин
163 Цянь Дацзюнь
164 Су Тижэнь
165 Сун Айлин
166 Сун Цинлин
167 Сун Цзывэнь
168 Сун Цзылян
169 Сун Мэйлин
170 Цао Хаосэнь
171 Цао Жушань (曹若山)
172 Цао Жулинь
173 Зэн Коцин (曾擴情)
174 Зэн Янфу
175 Сунь Фо
Номер Фото Имя
176 Загвар:Нп5
177 Тайсюй
178 Дай Инфу (戴英夫)
179 Дай Цитао
180 Жодовжав
181 14-р Далай лам
182 Тань Чэнь
183 Ню Юнцянь
184 Чу Миньи
185 Дяо Цоцянь
186 Дяо Миньцянь
187 Жан Вэйхань
188 Жан Иньу
189 Жан Инхуа
190 Чжан Цяао
191 Жан Зюньмай
192 Чжан Сюэлян
193 Чжан Цюнь
194 Жан Жи
195 Жан Готао
196 Жан Зилуань
197 Жан Жижун
198 Жан Жинцзян
199 Жан Жэньли
200 Чжан Дунсунь
Номер Фото Имя
201 Жан Даофань
202 Жан Факүй
203 Жао Юйсун (趙毓松)
204 Жао Ци
205 Жао Жэнпин (趙正平)
206 Жао Дайвэнь
207 Жао Пилянь (趙丕廉)
208 Шэнь Жүньрү
209 Шэнь Циньдин
210 Шэнь Хунлэ
211 Шэнь Шиюань (沈士遠)
212 Шэнь Сылян
213 Чэнь Же
214 Чэнь Цицай
215 Чэнь И
216 Чэнь Юйминь
217 Чэнь Гофу
218 Чэнь Цюнь
219 Чэнь Гунбо
220 Чэнь Гуанфу
221 Чэнь Житан
222 Чэнь Шүрэнь
223 Чэнь Шаокуань
224 Чэнь Чэн
225 Чэнь Жунфу
Номер Фото Имя
226 Чэнь Дяоюань
227 Чэнь Дусю
228 Чэнь Булэй
229 Чэнь Фуму (陳孚木)
230 Чэнь Миншу
231 Чэнь Юрэнь
232 Чэнь Лифу
233 Чэнь Ляньжун
234 Дин Вэйфэнь
235 Дин Цичан
236 Дин Моцунь
237 Дин Лин
238 Чэн Цянь
239 Чэн Тяньфөэ
240 Чэн Юйсю
241 Ду Юньюй
242 Ду Юэшэн
243 Тан Яншэ
244 Тан Шэнчжи
245 Тао Сишэн
246 Тао Кэтао
247 Тао Люйцянь ([陶履謙)
248 Тан Эньбо
249 Тан Эрхэ
250 Тан Чэнбо (湯澄波)
Номер Фото Имя
251 Тан Лянли
252 Дун Сяньгуан
253 Дун Кан
254 Дэн Инчао
255 Дэн Сихоу
256 Сөнөд баруун хошууны

засаг чин ванДэмчигдонров

257 Рэнь Юаньдао
258 Базар (巴薩爾; 1885-?)
259 Ма Иньчу
260 Ма Юнкуй
261 Ма Жюньу
262 Ма Хункуй
263 Ма Чжунъин
264 Ма Чаозюнь
265 Загвар:Нп5
266 Ма Линь
267 Сэрэндонров
268 Бай Чунси
269 Бай Вэньвэй
270 Мо Дэхуэй
271 Пань Юйгуй
272 Пань Юньгэ (潘芸閣)
273 Пань Юньчао (潘雲超)
274 Пань Гунжань
275 Фэн Юйсян
Номер Фото Имя
276 Фэн Цзе (馮節)
277 Мяо Бинь
278 Фу Шуанъин (富双英)
279 Фу Цзои
280 Фу Шиюэ
281 Фу Сяоань
282 Баяндалай
283 Фан Зунъао
284 Пэн Сюэпэй
285 Пэн Дунъюань
286 Пэн Дэхуай
287 Бао Вэньюэ
288 Мао Дунь
289 Му Сянъюэ
290 Мао Зэдун
291 Юй Хунцзюнь
292 Юй Фэйпэн
293 Сюн Шихуэй
294 Юй Ханьмоу
295 Юй Жиньхэ
296 Яо Цобинь
297 Е Гунчо
298 Е Цзяньин
299 Е Чуцан
300 Е Тин
Номер Фото Имя
301 Е Фэн (葉蓬)
302 Ян Це
303 Ян Ху
304 Ян Хучэн
305 Ян Шукань
306 Ян Сэнь
307 Ло Вэньган
308 Лэй Шоужун (雷壽榮)
309 Ли Шицэн
310 Ли Ханьхунь
311 Ли Циньлунь
312 Ли Гэньюань
313 Ли Зишэнь
314 Ли Шицюнь
315 Ли Сысянь (李思賢)
316 Ли Шоусинь
317 Ли Шэнъу (李聖五)
318 Ли Цзуюй (李祖虞)
319 Ли Цзунжэнь
320 Ли Даосюань (李道軒)
321 Ли Пиньсянь
322 Ли Мин (李銘)
323 Ли Лецзюнь
324 Лю Юйфэн
325 Лю Зивэнь
Номер Фото Имя
326 Лю Чи
327 Лю Шанцин
328 Лю Жуйхэн (劉瑞恆)
329 Лю Вэньхуэй
330 Лю Вэньдао
331 Лун Юнь
332 Лян Ханьцао (梁寒操)
333 Лян Хунчжи
334 Лян Шумин
335 Линь Юйтан
336 Линь Жухэн (林汝珩)
337 Линь Сэнь
338 Линь Боцюй
339 Линь Бошэн
340 Линь Бяо
341 Лу Жинжу
342 Лу Юнчуань (盧用川)
343 Лу Жунлинь