Хятад дахь Хэн нь Хэн бэ?

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Хятад дахь Хэн нь Хэн бэ? (хят. 最新支那要人传, япон. 最新支那要人伝) — Японы Засгийн газраас эрхлэн хэвлүүлэн гаргаж байсан намтрын лавлах. Энэхүү ном нь Хятадын Гоминдаан, Коммунист нам болон Вань Зинвейн тоглоомын засгийн газрын 325 улс төр, цэргийн болон урлаг, шинжлэх ухааны зүтгэлтэн хүний намтруудын эмхтгэл ном. Номыг 1941 оны 2 сард хэвлэсэн бөгөөд өнөөдөр тухайн үеийн төлөөллийг судлах үнэт эх сурвалж болдог.

1~50[засварлах | edit source]

1~25[засварлах | edit source]

Дугаар Фото Нэр
1 Alataneqier.jpg Загвар:Алтан-Очир
2 Yin Rugeng3.jpg Инь Жугэн
3 Yin Tong.jpg Загвар:Инь Тун
4 Yu Xuezhong.jpg Загвар:Юй Сюэчжун
5 Yu Pinqing.jpg Загвар:Юй Пиньцин
6 Yu Youren.jpg Юй Южэнь
7 Wu Guting.jpg Загвар:Ма Гутин
8 Wei Lihuang.jpg Вэй Лихуан
9 Yuan Lvdeng.jpg Загвар:Нп5
10 Yan Xishan4.jpg Янь Сишань
11 Wang Yitang3.jpg Загвар:Ван Итан
12 Wang Yintai.jpg Загвар:Ван Иньтай
13 Wang Yongquan.jpg Загвар:Ван Юнцюань
14 Wang Jiazhen.jpg Загвар:Ван Цзячжэнь
15 Wang Jingqi.jpg Загвар:Ван Цзинци
16 Wang Xiaolai.jpg Загвар:Ван Сяолай
17 Wang Kemin3.jpg Ван Кэминь
18 Wang Zuanxu.jpg Загвар:Ван Цзуаньсюй
19 Wang Xiu.jpg Ван Сю (王修)
20 Wang Shuhan.jpg Ван Шухань (王樹翰)
21 Wang Shuchang.jpg Загвар:Нп5
22 Wang Shijie2.jpg Загвар:Нп5
23 Wang Zhengting4.jpg Загвар:Нп5
24 Wang Jingguo.jpg Загвар:Нп5
25 Wang Zaoshi.jpg Загвар:Нп5

26~50[засварлах | edit source]

Дугаар Фото Нэр
26 Wang Dazhen.jpg Загвар:Нп5
27 Wang Chonghui.jpg Загвар:Нп5
28 Wang Boqun.jpg Загвар:Нп5
29 Wang Luyi.jpg Ван Луи (王陸一)
30 Wang Shijing.jpg Загвар:Нп5
31 Wang Zhaoming.jpg Ван Цзинвэй
32 Wang Zuze.jpg Ван Цзуцзэ (汪祖澤)
33 Wang Daoyuan.jpg Ван Даоюань (汪道源)
34 Weng Zhaoyuan.jpg Загвар:Нп5
35 Weng Wenhao.jpg Загвар:Нп5
36 Ou Daqing.jpg Оу Дацин (歐大慶)
37 Enkebatu.jpg Загвар:Нп5
38 Wen Shizhen.jpg Загвар:Нп5
39 Wen Zongyao3.jpg Загвар:Нп5
40 He Yingqin3.jpg Хэ Инцинь
41 He Jian3.jpg Загвар:Нп5
42 He Xiangning.jpg Загвар:Нп5
43 He Chengjun.jpg Загвар:Нп5
44 He Supu.jpg Хэ Супу (何素璞)
45 He Tingliu.jpg Хэ Тинлю (何庭流)
46 He Dong.jpg Загвар:Нп5
47 He Peirong.jpg Загвар:Нп5
48 He Lian.jpg Загвар:Нп5
49 Xia Qifeng.jpg Загвар:Нп5
50 Xia Gong.jpg Загвар:Нп5

51~100[засварлах | edit source]

51~75[засварлах | edit source]

Номер Фото Имя
51 Xia Suchu.jpg Загвар:Нп5
52 Xia Jinlin.jpg Загвар:Нп5
53 Jia Shiyi.jpg Загвар:Нп5
54 He Guoguang.jpg Загвар:Нп5
55 He Yaozu.jpg Загвар:Нп5
56 Guo Weimin.jpg Го Вэйминь (郭衛民)
57 Guo Taiqi.jpg Загвар:Нп5
58 Guo Moruo.jpg Го Можо
59 Guoerzhuoerzhapu.jpg Загвар:Нп5
60 Yue Kaixian.jpg Загвар:Нп5
61 Gan Jiehou.jpg Загвар:Нп5
62 Gan Naiguang.jpg Загвар:Нп5
63 Guan Linzheng.jpg Загвар:Нп5
64 Dr.W.W.Yan.jpg Янь Хуэйцин
65 Wei Daoming.jpg Загвар:Нп5
66 Ju Zheng.jpg Загвар:Нп5
67 Xu Jixiang.jpg Сюй Цзисян (許繼祥)
68 Xu Xiuzhi.jpg Загвар:Нп5
69 Xu Shaorong.jpg Сюй Шаожун (許少榮)
70 Xu Chonghao.jpg Сюй Чунхао (許崇灝)
71 Xu Chongqing.jpg Загвар:Нп5
72 Xu Chongzhi.jpg Загвар:Нп5
73 Xu Shiying.jpg Загвар:Нп5
74 Jin Yongchang.jpg Загвар:Нп5
75 Jin Fusheng.jpg Цзинь Фушэн (金馥生)

76~100[засварлах | edit source]

Номер Фото Имя
76 Jin Wensi.jpg Загвар:Нп5
77 Yu Hede.jpg Загвар:Нп5
78 Yan Jiachi.jpg Янь Цзячи (嚴家熾)
79 Hu Shih.jpg Ху Ши
80 Hu Wenhu.jpg Загвар:Нп5
81 Hu Lin.jpg Загвар:Нп5
82 Gu Weijun.jpg Веллингтон Ку
83 Gu Zhutong.jpg Загвар:Нп5
84 Gu Mengyu.jpg Загвар:Нп5
85 Wu Heling.jpg У Хэлин
86 Wu Jingheng.jpg Загвар:Нп5
87 Wu Siyu.jpg Загвар:Нп5
88 Wu Zhongxin.jpg Загвар:Нп5
89 Wu Dingchang.jpg Загвар:Нп5
90 Wu Tiecheng2.jpg Загвар:Нп5
91 Kong Xiangxi2.jpg Кун Сянси
92 Jiang Kanghu.jpg Загвар:Нп5
93 Jiang Chaozong.jpg Загвар:Нп5
94 Xiang Hanping.jpg Сян Ханьпин (香翰屏)
95 Gao Yihan.jpg Гао Ихань (高一涵)
96 Gao Guanwu.jpg Загвар:Нп5
97 Gao Zongwu.jpg Гао Цзунъу (高宗武)
98 Huang Yanpei2.jpg Загвар:Нп5
99 Huang Jilu.jpg Загвар:Нп5
100 Huang Qixiang.jpg Загвар:Нп5

101~150[засварлах | edit source]

101~125[засварлах | edit source]

Номер Фото Имя
101 Huang Xuchu.jpg Загвар:Нп5
102 Xiang Ying.jpg Сян Ин
103 Gu Zhongxiu2.jpg Загвар:Нп5
104 Gu Zhenggang.jpg Загвар:Нп5
105 Gu Zhengding.jpg Гу Чжэндин (谷正鼎)
106 Gu Zhenglun.jpg Загвар:Нп5
107 Cai Tingkai.jpg Загвар:Нп5
108 Cai Pei.jpg Загвар:Нп5
109 Alfred Sao-ke Sze2.jpg Загвар:Нп5
110 Xie Guansheng.jpg Загвар:Нп5
111 Zhu Jiahua2.jpg Загвар:Нп5
112 Zhu Guishan.jpg Чжу Гуйшань (朱桂山)
113 Zhu Jingnong.jpg Чжу Цзиннун (朱經農)
114 Zhu Shaoliang.jpg Чжу Шаолян
115 Zhu Shen.jpg Загвар:Нп5
116 Zhu Jiqing.jpg Чжу Цзицин (朱霽青)
117 Zhu De4.jpg Чжу Дэ
118 Zhu Pu.jpg Чжу Пу (朱樸)
119 Zhu lvhe.jpg Загвар:Нп5
120 Zhou Enlai.jpg Чжоу Эньлай
121 Zhou Huaren.jpg Загвар:Нп5
122 Zhou Jiayan.jpg Загвар:Нп5
123 Zhou Qigang.jpg Чжоу Циган (周啟剛)
124 Zhou Gengsheng.jpg Загвар:Нп5
125 Zhou Zuoren2.jpg Загвар:Нп5

126~150[засварлах | edit source]

Номер Фото Имя
126 Zhou Zuomin.jpg Загвар:Нп5
127 Zhou Zhenlin.jpg Загвар:Нп5
128 Zhou Fohai.jpg Чжоу Фохай
129 Zhou Longxiang2.jpg Чжоу Лунсян (周隆庠)
130 Zhu Qinglai2.jpg Чжу Цинлай (諸青來)
131 Xu Yongchang2.jpg Загвар:Нп5
132 Xu Qian2.jpg Загвар:Нп5
133 Xu Yuanquan.jpg Загвар:Нп5
134 Xu Shuxi.jpg Загвар:Нп5
135 Xu Mo.jpg Загвар:Нп5
136 Xu Liang.jpg Загвар:Нп5
137 Shao Lizi.jpg Загвар:Нп5
138 Songjin Wangchuke.jpg Загвар:Нп5
139 Shang Zhen.jpg Загвар:Нп5
140 Zhang Shizhao.jpg Загвар:Нп5
141 Zhang Naiqi.jpg Загвар:Нп5
142 Jiao Yitang.jpg Загвар:Нп5
143 Jiang Jieshi.jpg Чан Кайши
144 Jiang Zuobin3.jpg Загвар:Нп5
145 Jiang Tingfu.jpg Загвар:Нп5
146 Jiang Dingwen.jpg Загвар:Нп5
147 Jiang Menglin.jpg Загвар:Нп5
148 Xiao Jishan.jpg Сяо Цзишань (蕭吉珊)
149 Xiao Tongzi.jpg Загвар:Нп5
150 Nie Qijie.jpg Загвар:Нп5

151~200[засварлах | edit source]

151~175[засварлах | edit source]

Номер Фото Имя
151 Zhi Ziqing.jpg Чжи Цзыцин (植子卿)
152 Cen Deguang.jpg Загвар:Нп5
153 Qin Fen.jpg Загвар:Нп5
154 Zou Taofen.jpg Загвар:Нп5
155 Zou Lin.jpg Цзоу Линь (鄒琳)
156 Zou Lu.jpg Загвар:Нп5
157 Cheng Fangwu.jpg Загвар:Нп5
158 Qi Xieyuan.jpg Ци Сеюань
159 Shi Xingchuang.jpg Загвар:Нп5
160 Shi Yousan.jpg Загвар:Нп5
161 Xue Yue2.jpg Сюэ Юэ
162 Qian Yongming.jpg Загвар:Нп5
163 Qian Dajun.jpg Загвар:Нп5
164 Su Tiren.jpg Загвар:Нп5
165 Song Ailing.jpg Сун Айлин
166 Song Qingling.jpg Сун Цинлин
167 Song Ziwen.jpg Сун Цзывэнь
168 Song Ziliang.jpg Загвар:Нп5
169 Song Meiling.jpg Сун Мэйлин
170 Cao Haosen.jpg Загвар:Нп5
171 Cao Ruoshan.jpg Цао Жушань (曹若山)
172 Cao Rulin2.jpg Загвар:Нп5
173 Zeng Kuoqing.jpg Цзэн Коцин (曾擴情)
174 Zeng Yangfu.jpg Загвар:Нп5
175 Sun Ke3.jpg Сунь Фо

176~200[засварлах | edit source]

Номер Фото Имя
176 Sun Lianzhong.jpg Загвар:Нп5
177 Taixu2.jpg Тайсюй
178 Dai Yingfu.jpg Дай Инфу (戴英夫)
179 Dai Chuanxian.jpg Загвар:Нп5
180 ZhuoWang.jpg Жодовжав
181 14th Dalai Lama early days.jpg Далай-лама XIV
182 Qin Zhen.jpg Загвар:Нп5
183 Niu Yongjian.jpg Загвар:Нп5
184 Chu Minyi.jpg Загвар:Нп5
185 Diao Zuoqian.jpg Загвар:Нп5
186 Diao Minqian.jpg Загвар:Нп5
187 Zhang Weihan.jpg Загвар:Нп5
188 Zhang Yinwu.jpg Загвар:Нп5
189 Zhang Yinghua.jpg Загвар:Нп5
190 Zhang Jia'ao.jpg Загвар:Нп5
191 Zhang Junmai.jpg Загвар:Нп5
192 Zhang Xueliang2.jpg Чжан Сюэлян
193 Zhang Qun2.jpg Чжан Цюнь
194 Zhang Ji Minguo.jpg Загвар:Нп5
195 Zhang Guotao.jpg Чжан Готао
196 Zhang Jiluan.jpg Загвар:Нп5
197 Zhang Zhizhong.jpg Чжан Чжичжун
198 Zhang Jingjiang4.jpg Загвар:Нп5
199 Zhang Renli.jpg Загвар:Нп5
200 Zhang Dongsun.jpg Чжан Дунсунь

201~250[засварлах | edit source]

201~225[засварлах | edit source]

Номер Фото Имя
201 Zhang Daofan.jpg Загвар:Нп5
202 Zhang Fakui2.jpg Загвар:Нп5
203 Zhao Yusong.jpg Чжао Юйсун (趙毓松)
204 Zhao Qi.jpg Загвар:Нп5
205 Zhao Zhengping.jpg Чжао Чжэнпин (趙正平)
206 Zhao Daiwen.jpg Загвар:Нп5
207 Zhao Pilian.jpg Чжао Пилянь (趙丕廉)
208 Shen Junru2.jpg Загвар:Нп5
209 Shen Jinding.jpg Загвар:Нп5
210 Shen Honglie.jpg Загвар:Нп5
211 Shen Shiyuan.jpg Шэнь Шиюань (沈士遠)
212 Shen Siliang.jpg Загвар:Нп5
213 Chen Jie.jpg Загвар:Нп5
214 Chen Qicai.jpg Загвар:Нп5
215 Chen Yi.jpg Загвар:Нп5
216 Chen Yuming.jpg Загвар:Нп5
217 Chen Guofu.jpg Загвар:Нп5
218 Chen Qun.jpg Загвар:Нп5
219 Chen Gongbo3.jpg Чэнь Гунбо
220 Chen Guangfu.jpg Загвар:Нп5
221 Chen Jitang3.jpg Загвар:Нп5
222 Chen Shuren.jpg Загвар:Нп5
223 Chen Shaokuan3.jpg Загвар:Нп5
224 Chen Cheng3.jpg Чэнь Чэн
225 Chen Zhongfu.jpg Загвар:Нп5

226~250[засварлах | edit source]

Номер Фото Имя
226 Chen Diaoyuan.jpg Загвар:Нп5
227 Chen Duxiu.jpg Чэнь Дусю
228 Chen Bulei.jpg Загвар:Нп5
229 Chen Fumu.jpg Чэнь Фуму (陳孚木)
230 Chen Mingxu.jpg Загвар:Нп5
231 Chen Youren.jpg Загвар:Нп5
232 Chen Lifu.jpg Чэнь Лифу
233 Chen Lianzhong.jpg Загвар:Нп5
234 Ding Weifen.jpg Загвар:Нп5
235 Ding Qichang.jpg Загвар:Нп5
236 Ding Mocun2.jpg Загвар:Нп5
237 Ding Ling2.jpg Дин Лин
238 Cheng Qian3.jpg Загвар:Нп5
239 Cheng Tianfang.jpg Загвар:Нп5
240 Zheng Yuxiu.jpg Загвар:Нп5
241 Du Yunyu.jpg Загвар:Нп5
242 Du Yuesheng.jpg Ду Юэшэн
243 Tang Yangshe.jpg Загвар:Нп5
244 Tang Shengzhi.jpg Загвар:Нп5
245 Tao Xisheng.jpg Загвар:Нп5
246 Tao Ketao.jpg Загвар:Нп5
247 Tao Lvqian.jpg Тао Люйцянь ([陶履謙)
248 Tang Enbo.jpg Тан Эньбо
249 Tang Erhe.jpg Загвар:Нп5
250 Tang Chengbo.jpg Тан Чэнбо (湯澄波)

251~300[засварлах | edit source]

251~275[засварлах | edit source]

Номер Фото Имя
251 Tang Liangli2.jpg Загвар:Нп5
252 Dong Xianguang.jpg Загвар:Нп5
253 Dong Kang.jpg Загвар:Нп5
254 Deng Yingchao.jpg Загвар:Нп5
255 Deng Xihou.jpg Загвар:Нп5
256 De Wang.jpg Дэ Ван Дэмчигдонров
257 Ren Yuandao.jpg Загвар:Нп5
258 Basaer.jpg Басаэр (巴薩爾)
259 Ma Yinchu2.jpg Загвар:Нп5
260 Ma Yongkui.jpg Загвар:Нп5
261 Ma Junwu.jpg Загвар:Нп5
262 Ma Hongkui.jpg Ма Хункуй
263 Ma Zhongying.jpg Ма Чжунъин
264 Ma Chaojun.jpg Загвар:Нп5
265 Ma Liang.jpg Загвар:Нп5
266 Ma Lin2.jpg Ма Линь
267 Bai Yunti.jpg Сэрэндонров
268 Bai Chongxi2.jpg Бай Чунси
269 Bai Wenwei.jpg Загвар:Нп5
270 Mo Dehui.jpg Мо Дэхуэй
271 Pan Yugui.jpg Загвар:Нп5
272 Pan Yunge.jpg Пань Юньгэ (潘芸閣)
273 Pan Yunchao.jpg Пань Юньчао (潘雲超)
274 Pan Gongzhan.jpg Загвар:Нп5
275 Feng Yuxiang3.jpg Фэн Юйсян

276~300[засварлах | edit source]

Номер Фото Имя
276 Feng Jie.jpg Фэн Цзе (馮節)
277 Miao Bin.jpg Загвар:Нп5
278 Fu Shuangying.jpg Фу Шуанъин (富双英)
279 Fu Zuoyi.jpg Фу Цзои
280 Fu Shiyue.jpg Загвар:Нп5
281 Fu Xiaoan.jpg Загвар:Нп5
282 Puyingdalai.jpg Загвар:Нп5
283 Fang Zong'ao.jpg Загвар:Нп5
284 Peng Xuepei.jpg Загвар:Нп5
285 Peng Dongyuan.jpg Загвар:Нп5
286 Peng Dehuai2.jpg Пэн Дэхуай
287 Bao Wenyue.jpg Бао Вэньюэ
288 Mao Dun.jpg Мао Дунь
289 Mu Xiangyue.jpg Загвар:Нп5
290 Mao Zedong.jpg Мао Цзэдун
291 Yu Hongjun.jpg Загвар:Нп5
292 Yu Feipeng.jpg Загвар:Нп5
293 Xiong Shihui.jpg Загвар:Нп5
294 Yu Hanmou.jpg Загвар:Нп5
295 Yu Jinhe.jpg Загвар:Нп5
296 Yao Zuobin.jpg Загвар:Нп5
297 Ye Gongchuo.jpg Загвар:Нп5
298 Ye Jianying2.jpg Е Цзяньин
299 Ye Chucang.jpg Загвар:Нп5
300 Ye Ting2.jpg Е Тин

301~343[засварлах | edit source]

301~325[засварлах | edit source]

Номер Фото Имя
301 Ye Feng.jpg Е Фэн (葉蓬)
302 Yang Jie.jpg Загвар:Нп5
303 Yang Hu.jpg Загвар:Нп5
304 Yang Hucheng.jpg Ян Хучэн
305 Yang Shukan2.jpg Загвар:Нп5
306 Yang Sen.jpg Загвар:Нп5
307 Luo Wengan.jpg Загвар:Нп5
308 Lei Shourong.jpg Лэй Шоужун (雷壽榮)
309 Li Shizeng.jpg Загвар:Нп5
310 Li Hanhun.jpg Загвар:Нп5
311 Li Jinlun.jpg Загвар:Нп5
312 Li Genyuan2.jpg Загвар:Нп5
313 Li Jishen2.jpg Загвар:Нп5
314 Li Shiqun.jpg Загвар:Нп5
315 Li Sixian.jpg Ли Сысянь (李思賢)
316 Li Shouxin.jpg Ли Шоусинь
317 Li Shengwu2.jpg Ли Шэнъу (李聖五)
318 Li Zuyu.jpg Ли Цзуюй (李祖虞)
319 Li Zongren.jpg Ли Цзунжэнь
320 Li Daoxuan.jpg Ли Даосюань (李道軒)
321 Li Pinxian.jpg Загвар:Нп5
322 Li Ming.jpg Ли Мин (李銘)
323 Li Liejun2.jpg Загвар:Нп5
324 Liu Yufen.jpg Загвар:Нп5
325 Liu Jiwen.jpg Загвар:Нп5

326~343[засварлах | edit source]

Номер Фото Имя
326 Liu Zhi.jpg Загвар:Нп5
327 Liu Shangqing2.jpg Загвар:Нп5
328 Liu Ruiheng.jpg Лю Жуйхэн (劉瑞恆)
329 Liu Wenhui2.jpg Лю Вэньхуэй
330 Liu Wendao.jpg Загвар:Нп5
331 Long Yun.jpg Загвар:Нп5
332 Liang Hancao.jpg Лян Ханьцао (梁寒操)
333 Liang Hongzhi.jpg Лян Хунчжи
334 Liang Shuming2.jpg Лян Шумин
335 Lin Yutang.jpg Линь Юйтан
336 Lin Ruheng.jpg Линь Жухэн (林汝珩)
337 Lin Sen2.jpg Загвар:Нп5
338 Lin Boqu.jpg Загвар:Нп5
339 Lin Bosheng.jpg Загвар:Нп5
340 Lin Biao2.jpg Линь Бяо
341 Lu Jingru.jpg Загвар:Нп5
342 Lu Yongchuan.jpg Лу Юнчуань (盧用川)
343 Lu Zhonglin.jpg Загвар:Нп5