Jump to content

Хүйсийн цалингийн зөрүү

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Хүйсийн цалингийн зөрүү буюу хүйсийн цалингийн зөрүү нь ажил эрхэлж буй эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн цалин хөлсний дундаж зөрүү юм. Ер нь эмэгтэйчүүд эрчүүдээс бага цалин авдаг нь тогтоогдсон. Цалингийн зөрүүтэй холбоотой хоёр ялгаатай тоо байдаг: тохируулаагүй болон тохируулсан цалингийн зөрүү. Сүүлийнх нь ихэвчлэн ажилласан цаг, сонгосон мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлагын зөрүүг харгалзан үздэг.[1] Жишээлбэл, АНУ-д эмэгтэй хүний ​​жилийн дундаж цалин нь эрэгтэй хүний ​​дундаж цалингийн 79-83%, тохируулсан дундаж цалингийн хувьд 95-99% байна.[2][3][4]


Зөрчлийн шалтгаан нь хууль эрх зүй, нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйлүүдтэй холбоотой. Үүнд хүүхэдтэй болох (эхийн торгууль ба эцгийн урамшуулал), хүүхэд асрах чөлөө, хүйсээр ялгаварлан гадуурхалт, жендэрийн хэм хэмжээ багтана. Түүнчлэн, жендэрийн цалингийн зөрүүний үр дагавар нь хувь хүний ​​гомдлоос давж, эдийн засгийн гарц буурч, эмэгтэйчүүдийн тэтгэврийн хэмжээ буурч, суралцах боломж багасахад хүргэдэг.


Хүйсийн цалингийн ялгаа нь хөгжиж буй орнуудын төрийн бодлогын үүднээс авч үзвэл эдийн засгийн гарцыг бууруулж, эмэгтэйчүүд, ялангуяа өндөр настангуудын хувьд халамжийн төлбөрөөс илүү хамаатай болдог гэсэн үг юм.

  1. Frey, Valérie (2021-11-30), "Company pay gap reporting", Pay Transparency Tools to Close the Gender Wage Gap, OECD, ISBN 978-92-64-39018-8, retrieved 2024-01-16
  2. Meli, Jeffrey; Spindler, James C. (2021). "The Effect of Salary History Bans on Wages, Learning, and the Gender Pay Gap". SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3767958. ISSN 1556-5068.
  3. "The fable paradigm of the gender pay gap: Evidence from Portuguese private firms". Chinese Business Review. 09 (03). 2010-03-28. doi:10.17265/1537-1506/2010.03.001. ISSN 1537-1506.
  4. "Spring 1998 Travelometer. Travel Industry Association of America, Publications Ordering, 1100 New York Avenue, NW, Suite 450, Washington, DC 20005-3934. 1998. 14pp". Journal of Travel Research. 37 (1): 91–91. 1998-08. doi:10.1177/004728759803700190. ISSN 0047-2875. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)