Хүйтэн фронт

Хүйтэн фронт


Хүйтэн фронт гэдэг нь сэрүүн агаарын массыг дулаан агаарын бүс рүү шилжүүлэхийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг цаг уурын үг юм.[1] Илүү нягтралтай агаар нь бага нягт дулаан агаарын доор хөдөлж, түүнийг дээш өргөх бөгөөд энэ нь бороо, аадар бороо, эсвэл хангалттай чийгтэй үед шуурганы шугам үүсгэдэг. Энэхүү дээш чиглэсэн хөдөлгөөн нь хүйтэн фронтын дагуух даралтыг бууруулдаг. Цаг агаарын газрын зураг дээр хүйтэн фронтын гадаргуугийн байрлалыг түүний хөдөлгөөний чиглэлийг зааж буй гурвалжин/баяжуулалтын цэнхэр шугамын тэмдгээр тэмдэглэсэн байдаг. Хүйтэн фронтууд нь дулаан фронтоос хоёр дахин хурдан хөдөлж чаддаг.


Харьцангуй хүйтэн агаарын масс дулаан агаар байгаа газар руу шилжих үед хүйтэн фронт үүсдэг. Илүү хуурай, хүйтэн агаар нь гадаргуу дээрх дулаан, чийглэг агаарын дор эгц налуу хилийг үүсгэж, агаарыг өргөдөг. Энэ нь ихэвчлэн хүчтэй босоо тэнхлэгтэй үүл үүсэхэд хүргэдэг бөгөөд энэ нь хангалттай чийгтэй үед бороо, аадар борооны шугам хэлбэрээр илэрдэг.[1] Цаг агаарын газрын зураг дээр хүйтэн фронтын гадаргуугийн байрлалыг аяллын чиглэл рүү чиглүүлж буй гурвалжин/багш (пипс) цэнхэр шугамын тэмдгээр тэмдэглэсэн байдаг. Хүйтэн фронтын байрлал нь температурын уналтын хамгийн эхэнд байдаг бөгөөд энэ нь изотермийн шинжилгээнд изотермийн градиентийн хамгийн урд ирмэг болж харагдах бөгөөд энэ нь ихэвчлэн хурц гадаргуугийн тэвш дотор байрладаг.[2] Хүйтэн фронт нь дулаан фронтоос илүү хурдан хөдөлж, цаг агаарт илүү хурц өөрчлөлтийг үүсгэдэг. Хүйтэн агаар нь дулаан агаараас илүү нягт байдаг тул хилийн өмнөх дулаан агаарыг хурдан орлуулдаг.