Хүн амын динамик

Хүн амын динамик нь хүн амын тоо, насны хэмжээг динамик систем болгон загварчилж, судлахад ашигладаг математикийн төрөл юм.

Түүх[засварлах | кодоор засварлах]

Хүн амын динамик нь 220 гаруй жилийн түүхтэй математик-биологийн зонхилох салбар байсаар ирсэн хэдий ч өнгөрсөн зуунд математик-биологийн хүрээлэл бүр илүү өргөжин хөгжсөн.

Хүн амын динамикийн эхлэл нь Мальтусын өсөлтийн загвар гэж тодорхойлсон Мальтусын бүтээл гэдгээрээ алдартай. Мальтусын судалгаагаар хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал тогтмол хэвээр байна гэж үзвэл хүн ам экспоненциалаар өсөх эсвэл буурах боломжтой. Энэ зарчим нь 19-р зууны эхэн үеийн Бенжамин Гомперц болон Пьер Франсуа Верхулст нарын Мальтусын хүн ам зүйн загварыг боловсронгуй болгосон хүн ам зүйн судалгаа зэрэг дараагийн таамаглах онолуудын үндэс суурийг тавьсан.