Хүрхрээ

Улаан цутгалан хүрхрээ, Өвөрхангай

Хүрхрээ (Англи: Waterfall) гэж уул хадны орой хэц газраас доош сочмог ширүүн цутган бууж урсах усыг нэрлэдэг. Ихэвчлэн хадат уул, голын хаднаас унаж буй газрыг хэлдэг.

Хүрхрээ


Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.