Хүрхрээ

Хүрхрээ (Англи: Waterfall; Орос: Водопад) гэж уул хадны орой хэц газраас доош сочмог ширүүн цутган бууж урсах усыг нэрлэдэг. Ихэвчлэн хадат уул, голын хаднаас унаж буй газрыг хэлдэг.

Хүрхрээ