Хүүхдийн эмч

Нярайн болон 18 нас хүрээгүй хүртэлх хүүхдүүдийн өвчний оншийг тодруулж, анагааж өгдөг хүнийг хүүхлийн эмч гэнэ