Хөдөлмөрийн эдийн засаг

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Хөдөлмөрийн эдийн засаг нь зах зээл болон хөдөлмөрийн харилцааны хоорондын хамаарлыг судалдаг.

Хөдөлмөрийн зах зээл-д ажил эрхлэгч болон ажил олгогчийн хоорондын харилцааг авч үзнэ. Хөдөлмөрийн эдийн засагт ажил эрхлэгчдийг хөдөлмөрийн үйлчилгээ нийлүүлэгч, ажил олгогчийг хөдөлмөрийн үйлчилгээ авагч гэж үзэн, цалин хөлс, ажил олголт, орлого зэргийн харилцан уялдаа холбоог судалдаг. Эдийн засагт, хүний хийсэн ажлыг хэмжих хэмжүүр нь хөдөлмөр юм.